26 Μαρ. 2020

Δακρύζει εικόνα της Υπεραγίας Θετόκου στη Ρωσία

Ροή δακρύων από τα μάτια της Υπεραγίας Θετόκου σε εικόνα που βρίσκεται σε ιερό ναό στη Ρωσία (150 km από τη Μόσχα), από τις 8 Φεβρουαρίου 2020.