28 Ιουν. 2020

Αν σε πολεμεί ο εχθρός με βλάσφημους, αισχρούς και πονηρούς λογισμούς …

| Ιστολόγιο |


 

 

 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ

 


  Αν σέ πολεμεί ό εχθρός με βλάσφημους και αισχρούς και πονηρούς λογισμούς, έπικαλού το φοβερόν όνομα του Ιησού Χριστού και αυτό θέλει διασκορπίσει όλες τις προσβολές του διαβόλου. Ονόματι Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με...» μάστιζε πολεμίους. «Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με.., «Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με...».
Τέτοια είναι ή φύση της προσευχής, ανεβάζει τον άνθρωπο από την γη στον ουρανό, και, αφού υπερβεί κάθε εμπόδιο, παρευρίσκεται εις αυτόν των επί όλων Θεόν.
Όταν μελετάς το όνομα του Ιησού συχνά: «Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με...», λυτρώνεσαι από τους αισχρούς λογισμούς και συνηθίζεις να αγαπάς τον Ιησού και να κάνεις τις εντολές Του. «Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με...»

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης