20 Ιουν. 2021

Δέκα ημέρες στο Άγιον Όρος

Ψάχνοντας για την αληθινή Ορθόδοξη πνευματικότητα, έφτασα στο βορειότερο μέρος της μίας από τις τρεις χερσονήσους της Χαλκιδικής στην Ελλάδα. Ήρθα στο Άγιον Όρος, στον Άθωνα.

“Nenad Badovinac”