27 Ιαν. 2017

Το παρεκκλήσι της Αγίας Ξένιας της "Διά Χριστόν Σαλής"

Часовня Ксении / Александр Старостенко - Το παρεκκλήσι της Αγίας Ξένιας / Αλεξάνδρ Σταροστένκο
Πηγή: Лыково Храм