Η Πλατυτέρα των Ουρανών

26 Μαϊ. 2020

Η Σκήτη του Αγίου Ανδρέα - “Η ιστορία και τα ιερά προσκυνήματα του Αγίου Όρους”

Παραγωγή: "Мир Приключений"

24 Μαϊ. 2020

Ιερά Μονή Ζωγράφου - “Η ιστορία και τα ιερά προσκυνήματα του Αγίου Όρους”

Παραγωγή: "Мир Приключений"

23 Μαϊ. 2020

Ιερά Μονή Χιλανδαρίου - “Η ιστορία και τα ιερά προσκυνήματα του Αγίου Όρους”

Παραγωγή: "Мир Приключений"

19 Μαϊ. 2020

Ιερά Μονή Δοχειαρίου - “Η ιστορία και τα ιερά προσκυνήματα του Αγίου Όρους”

Παραγωγή: "Мир Приключений"

17 Μαϊ. 2020

Ιερά Μονή Ξενοφώντος - “Η ιστορία και τα ιερά προσκυνήματα του Αγίου Όρους”

Παραγωγή: "Мир Приключений"