21 Αυγ. 2022

Έλεγε ο Όσιος Ιάκωβος ο εν Ευβοία ...

| Ιστολόγιο |


 

 

 


~ ''
Οἱ ἄνθρωποι, παιδί μου, εἶναι τυφλοί καί δέν βλέπουν τό τί γίνεται μέσα στόν ναό στή Θεία Λειτουργία. Μιά φορά λειτουργοῦσα καί δέν μποροῦσα νά κάνω Μεγάλη Εἴσοδο ἀπό αὐτά πού ἔβλεπα. Ὁ ψάλτης συνεχῶς ἐπαναλάμβανε: «Ὡς τόν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι», ὁπότε ξαφνικά νοιώθω νά μέ σπρώχνει κάποιος ἀπό τόν ὦμο καί νά μέ ὁδηγεῖ στήν Ἁγία Πρόθεση. Νόμισα ὅτι ἦταν ὁ ψάλτης καί εἶπα:
«Ὁ εὐλογημένος! Τόση ἀσέβεια! Μπῆκε ἀπό τήν Ὡραία Πύλη καί μέ σπρώχνει»! Γυρίζω καί βλέπω μιά τεράστια φτερούγα πού τήν εἶχε περάσει ὁ Ἀρχάγγελος ἀπό τόν ὦμο μου καί μέ ὁδηγοῦσε νά κάνω τήν Μεγάλη Εἴσοδο. Τί γίνεται μέσα στό Ἱερό κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας!... Μερικές φορές δέν μπορῶ ν΄ ἀντέξω, καί κάθομαι στήν καρέκλα, ὁπότε ὁρισμένοι συλλειτουργοί νομίζουν ὅτι κάτι δέν πάει καλά μέ τήν ὑγεία μου, ἀλλά δέν ξέρουν τί βλέπω καί τί ἀκούω. Τί φτερούγισμα, παιδί μου, οἱ Ἄγγελοι! Μόλις ὁ Ἱερέας πεῖ τό «Δι΄ εὐχῶν», φεύγουν οἱ Οὐράνιες Δυνάμεις καί μέσα στό Ἱερό ἔχουμε ἀπόλυτη ἡσυχία...''.

trelogiannis.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης