20 Ιουν. 2022

Η στιγμή που εικονίζεται ο Παράδεισος ...

Συνάντηση Αγίων!
Ούτε μίτρες, ούτε εγκόλπια,
ούτε πατερίτσες, ούτε παρατρεχάμενοι.
Συνάντηση εν απλότητι.
Ο μακαριστός μητροπολίτης Σιατίστης Αντώνιος
εξομολογείτο στον πατέρα Ιωάννη Καλαΐδη.
Τον είχε πνευματικό τον παπα-Γιάννη.

Δόξα τῷ Θεῷ!

Παρά το πλήθος των αμαρτημάτων μας,
δεν μας εγκατέλειψε ακόμα εντελώς.
Με τέτοιους Αγίους που πέρασαν δίπλα μας,
θα είμαστε αναπολόγητοι.
Τι τρυφερή, μεγαλειώδης, ουράνια σκηνή!
Ο υιός - επίσκοπος ασπάζεται τον πατέρα – πρεσβύτερο!
Τολμώ να πω, ότι στη σκηνή αυτή εικονίζεται ο Παράδεισος!

Κωνσταντίνος Σύμπουρας

amfoterodexios.blogspot.com