5 Ιουν. 2022

† Γέροντας Αρσένιος Παπατσιόκ (1914 - 2011): Μην ασχολείσαι με το πως σου φαίρονται οι άλλοι ...

trelogiannis.blogspot.com