7 Μαϊ. 2022

Η αμαρτία με το μυαλό ...

| Ιστολόγιο |


 

 

 

  Πολλοί αγνοούν ή δεν δίνουν σημασία στις αμαρτίε, που γίνονται με την σκέψη και τον νου. Απέχουν από την σωματική εκτέλεση της αμαρτίας, αλλά την διαπράττουν με την καρδιά τους και αυτό είναι ακόμη χειρότερο, γιατί αποτελεί εμπαιγμό των εντολών του Θεού.
  Ο ίδιος ο Κύριος στηνεπί του όρους ομιλία μάς εξηγεί με σαφήνεια:
Πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσαι αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού.
Ο Αββάς Γερόντιος, που ασκήτευε στην έρημο, εξηγεί και μας συμβουλεύει
να φυλάγουμε την καρδιά μας, ως εξής:
Έλεγε ο Αββάς Γερόντιος της Πέτρας:
- “Πολλοί, που πειράζονται από σαρκικές ηδονές, χωρίς να πλησιάζουν ανθρώπινο σώμα, κατά νουν αμάρτησαν σαρκικά. Και ενώ τα σώματα φυλάγονται παρθένα, στην ψυχή αμαρτάνουν σαρκικά. Καλόν είναι, λοιπόν, αγαπητοί, να κάνουμε ό,τι είναι γραμμένο και ο καθένας μας με μεγάλη προσοχή να φυλάμε την καρδιά μας.
Πόσες αμαρτίες δεν γίνονται καθημερινώς με την σκέψη και την φαντασία και πόσες ψυχές δεν μολύνονται με την όραση και την ακοή, από τα αμέτρητα θεάματα και ακροάματα του “πολιτισμένου” κόσμου μας, που εν’ ονόματι της ελευθερίας της αμαρτίας, σκοτώνουν την ελευθερία της αρετής!...

“Υπέρ των αμαρτωλών”, Π. Μ. Σωτήρχος

agiabarbarapatras.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης