4 Μαϊ. 2022

Μην δικαιολογείς την πτώση σου

| Ιστολόγιο |


 

 


 Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (1924-1994)
~ Ὅποιος δικαιολογεῖ τήν πτώση του, δικαιολογεῖ τόν διάβολο…
Αὐτός δέν ἔχει ἀνάπαυση ποτέ. 
Ἐδῶ καί δίκαιο νά ἔχει κανείς, ὅταν πάει νά δικαιώσει τόν ἑαυτό τοῦ πάλι ἀνάπαυση δέν ἔχει, πόσο μᾶλλον νά μήν ἔχει δίκαιον καί νά δικαιολογεῖ τήν πτώση του μέ ἀναιδέστατο τρόπο.

agios-dimitrios.blogspot.com