30 Απρ. 2022

Δεν μας σώζουν οι ανθρώπινες συμμαχίες. Μόνο με τον Θεό η Ελλάς θα γίνει παντοδύναμος!

«Γνῶτε ἔθνη καὶ ἠττᾶσθε ὅτι μεθ’ ὑμῶν ὁ Θεός»

(Πολύ μικρό ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, 19.1.1986, πολύ ἐπίκαιρο).

«…Τὸ Βυζάντιο τὴν ἐποχὴ τοῦ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ ἐπνεε τὰ λοίσθια. Πεθαίνουν τὰ ἔθνη, ὅπως πεθαίνει ὀ ἄνθρωπος. Καὶ πέθαναν….πολλά ἔθνη. Φοβοῦμαι ἀδέλφια μου, μήπως καὶ τὸ δικό μας ἔθνος πεθάνει. Δὲν ἔχω καιρὸ νὰ τὸ ἀναπτύξω. Θὰ σᾶς καλέσω μιὰ μέρα γιὰ νὰ σᾶς ἀποδείξω ὅτι πνέει ἡ Ἑλλάς τὰ λοίσθια. Θὰ τὴν ἐξαφανίσουν ἀπὸ τὸν χάρτη, διότι..., διότι…, διότι… Ἕνα ἰστορικό ἔθνος ποὺ βάσταξε 5.000 χρόνια πνέωμε τὰ λοίσθια, ἐὰν δὲν ξυπνήσουμε ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλων τῶν κομμάτων καὶ ὅλων τῶν ἀποχρώσεων καὶ δὲν ἀποκτήσουμε ἑνώτητα χριστιανική, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰς θυέλλας καὶ καταιγίδας καὶ τὰ ἀστροπελέκια καὶ τοὺς κεραυνούς ποὺ πέφτουν στὰ Βαλκάνια...
Κινδύνευε τὸ Βυζάντιο ἀπὸ ἕναν τρομερό ἐχθρό, κινδύνευε ἀπὸ τὸν Μωάμεθ, ποὺ ξεκίνησε ὡς λέλαψ, ξεκίνησε ἀπὸ τὰς στέπας τῆς Ἀραβίας καὶ ἔφτασε μέχρι τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν πολιορκοῦσε. Βασιλιας ἦταν ὁ Ἰωάννης ὁ Παλαιολόγος, ἀδελφός τοῦ Κωσταντίνου Παλαιολόγου τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορος. Σ᾽αὐτὴ τὴν δύσκολη στιγμή τί ἔκανε ὁ Ἰωάννης; Ἔστρεψε τὰ βλέμματά του, ὄχι πρὸς τὸν Θεό τῶν Πατέρων μας: «Γνῶτε ἔθνη καὶ ἠττάσθαι ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». Ἐζήτησε συμμαχία, - ὅπως ἐμεῖς, ζητοῦμε πότε μὲ τὴν Δύση, πότε μὲ τὴν Ἀμερική, πότε μὲ τὴν Ρωσία και ποτέ μὲ τὸν Θεό -. Ἡ Ἑλλάς μόνη της μὲ τὸν Θεό εἶναι παντοδύναμος. Δὲν τὴν σώζουν οἱ συμμαχίες οὔτε μὲ τὴν Ἀμερικὴ οὔτε μὲ τὴν Ρωσία. Τὴν σώζει μόνον ἡ συμμαχία μὲ τὸν Θεό, ἀλλὰ κανείς ἀπολύτως δὲν τὴν θέλει. «Γνῶτε ἔθνη καὶ ἠττᾶσθε ὅτι μεθ’ ὑμῶν ὁ Θεός».
Ἔκανε, λοιπόν τὸ ἁμάρτημα ὁ Ἰωάννης ὁ Παλαιολόγος νὰ ζητήση βοήθεια ἀπὸ τὴν Δύση, ὅπως καὶ ἐμεῖς ζητᾶμε βοήθεια ἀπὸ τὴν Δύση καὶ ἔχωμε πρὸς τὴν Δύση στραμμένα τὰ βλέμματά μας…».

augoustinos-kantiotis.gr