9 Απρ. 2022

Μοναχού Παϊσίου Φιλοθεΐτου: «....Και δια μητέρα εις το εξής, θα έχω την Παναγίαν»

Το 1957 έστειλε μια φωτογραφία του στήν μητέρα του Ευλογία.
Πίσω από την φωτογραφία, την αποχαιρετούσε επισήμως: «Καί διά μητέρα εις τό εξής, θα έχω τήν Παναγίαν».

«Μαννούλα μου σέ χαιρετώ εγώ πάω νά μονάσω, Φεύγω τήν μάταιαν ζωήν, τον πλάνον, να γελάσω,
Στην μοναξιάν στήν έρημον τά νιάτα νά περάσω, Διά τήν αγάπην του Χριστού, όλα θά τά θυσιάσω.
Όλα του κόσμου τα αγαθά, σαν σκύβαλλα θα αφήσω, Να εκτελέσω την πρώτην εντολήν, τον Θεόν να αγαπήσω.
Με τον σταυρόν στον Γολγοθάν, τον Ιησούν ν’ ακολουθήσω, Και εις την άνω Ιερουσαλήμ, εύχομαι να σε συναντήσω.
Φεύγω απ’ την μεγάλην σου στοργήν, μαννούλα να μπορέσω, Δια να είμεθα αιώνια μαζί, τον Ιησούν, θα παρακαλέσω.
Δι΄αυτό μικρός εθέλησα τα μαύρα, δια να φορέσω, Να αφιερωθώ εις τον Χριστόν, του Θεού να αρέσω.
Και δια μητέρα εις το εξής, θα έχω την Παναγίαν, Να με φυλάξει αβλαβή, απ’ του εχθρού την πανουργίαν.
Μάννα μου με κατάνυξιν, στην έρημον εδώ στην ησυχίαν, Θα εύχομαι πάντα δια εσέ, και δι΄όλην την πολιτείαν».