4 Απρ. 2022

Δόξα Τω Θεώ

| Ιστολόγιο |


 

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ, στή χαρά αλλά καί στή λύπη!
ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ, στήν υγεία αλλά καί στήν ασθένεια!
ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ, στήν επιτυχία αλλά καί στήν αποτυχία!
ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ, στήν αποδοχή αλλά καί στήν απόρριψη!
ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ, στήν ευλογία αλλά καί στήν αδικία!
ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ, στή φιλία αλλά καί στή συκοφαντία!
ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ, στήν αγάπη αλλά καί στή μοναξιά!

«ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ»

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

trelogiannis.blogspot.com