4 Απρ. 2022

Πως αποκτάς τον φόβον του Θεού

| Ιστολόγιο |


 

 

 


Φύλακας της ψυχής και οδηγός αλάθητος για την ζωή του χριστιανού είναι ο φόβος του Θεού, μας λένε οι Άγιοι. Από αυτόν αρχίζει η μετάνοια και σωτηρία. Φόβος του Θεού, όχι τιμωρού, αλλά του Θεού, που πάντα μας αγαπά κι εμείς είμαστε αχάριστοι και κακοί απέναντί Του. Φόβος συντριβής και κατακρίσεως του εαυτού μας, που είμαστε ανάξιοι και ανευλαβείς και βλάσφημοι και περιφρονούμε τις άπειρες δωρεές Του, με τα έργα και τα λόγια μας. Ας αποκτήσουμε τον ίδιο τον Θεό, που θέλει να ΄ρθει κοντά μας, και να μας αγκαλιάσει με το άπειρον έλεός Του. Πώς όμως μπορούμε να το πετύχουμε αυτό; Την απάντηση μάς την δίνει ο μεγάλος ασκητής, Αββάς Ευπρέπιος, με τα ακόλουθα:

- Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αββά Ευπρέπιο, λέγοντας: “Πώς έρχεται ο φόβος του Θεού στην ψυχή”; Και ο γέροντας αποκρίθηκε: “Αν έχει κανείς την ταπείνωση και την ακτημοσύνη και το να μη κρίνει, έρχεται σ’ αυτόν ο φόβος του Θεού”.
Όσο για την ταπεινοφροσύνη, ο Αββάς Τιθόης είπε: “Η οδός της ταπεινώσεως είναι αυτή: Η εγκράτεια και η προσευχή και το να θέτει κανείς τον εαυτό του κάτω από όλα τα δημιουργήματα”.

“Υπέρ των Αμαρτωλών”, Π. Μ. Σωτήρχος

agiabarbarapatras.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης