27 Μαρ. 2022

Η προσευχή διαλύει τις συμφορές …

| Ιστολόγιο |


 

 

 

  Πώς θα ελεηθούμε; Πώς θα σωθούμε; Εγώ θα σας το πω˙ ας έχουμε πάντοτε μέσα στην ψυχή μας την προσευχή και τους καρπούς της, εννοώ δηλαδή την ταπεινοφροσύνη και την πραότητα. Διότι λέγει: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας» (Ματθ. 11, 29). Και πάλι ο Δαυίδ λέγει˙ «Θυσία για τον Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα˙ καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός δεν θα την περιφρονήσει» (Ψαλμ. 50, 19).
Διότι ο Θεός τίποτε δεν αποδέχεται και δεν αγαπά τόσο, όσο ψυχή πράη, ταπεινή και ευχάριστη.
Πρόσεχε λοιπόν και συ αδελφέ, και όταν δεις κάτι από τα απροσδόκητα να έρχεται και να σε ενοχλεί, μην καταφύγεις στους ανθρώπους και στηρίξεις την ελπίδα σου σε θνητή βοήθεια αλλά αφήνοντάς τους όλους κατά μέρος, τρέξε με τη σκέψη σου στον γιατρό των ψυχών.
Διότι μόνον Εκείνος μπορεί να θεραπεύσει την καρδιά. Εκείνος που μόνος έπλασε τις καρδιές και γνωρίζει όλα τα έργα μας (Ψαλμ. 32,15).
Αυτός μπορεί να μπει στη συνείδησή μας, ν’ αγγίξει την διάνοιά μας και να παρηγορήσει την ψυχή μας.
Διότι εάν Εκείνος δεν παρηγορήσει τις καρδιές μας, περιττά και ανώφελα είναι τα των ανθρώπων˙ όπως πάλι όταν μας παρηγορεί και μας ενθαρρύνει ο Θεός, και αν ακόμη μας παρενοχλούν αμέτρητοι άνθρωποι, δεν θα μπορέσουν να μας βλάψουν σε τίποτε˙ διότι όταν Εκείνος στερεώσει την καρδιά, κανένας δεν μπορεί να την κλονίσει.
Γνωρίζοντας, λοιπόν, όλα αυτά αγαπητοί, ας καταφεύγουμε πάντοτε στον Θεό, ο Οποίος θέλει και μπορεί να μας απαλλάξει από τις συμφορές .
Διότι, όταν χρειάζεται να παρακαλέσουμε ανθρώπους, πρέπει πρώτα να συναντήσουμε και θυρωρούς και παρασίτους και να παρακαλέσουμε και κόλακες και πολύ δρόμο να βαδίσουμε˙ ενώ στην περίπτωση του Θεού, δεν χρειάζεται τίποτε το παρόμοιο, αλλά μπορεί να Τον παρακαλέσει κανείς χωρίς να χρησιμοποιήσει μεσίτη, χωρίς χρήματα˙ χωρίς δαπάνη αποδέχεται την παράκλησή μας˙ αρκεί μόνο με την καρδιά του να φωνάξει κανείς και να χύσει δάκρυα και αμέσως θα τρέξει και θα τον βοηθήσει …

«Χρυσοστομικός Άμβων Ε΄ - Η Προσευχή - Τα νεύρα της ψυχής»
Έκδ.: Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου,
Νέα Σκήτη Αγίου Όρους

Εις δόξαν Θεού

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης