11 Μαρ. 2022

Να γεμίσουμε τις άδειες Εκκλησίες μας στους ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ, αυτές θα είναι τα πυρηνικά καταφύγια μας

"Να γεμίσουμε τις άδειες Εκκλησίες μας στους ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ, αυτές θα είναι τα πυρηνικά καταφύγια μας, εκεί και τα σωστικά δάκρυά μας"

konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com