25 Δεκ. 2021

Δύο δέματα σταριού

| Ιστολόγιο |


 

 

 


   Η συκοφαντία και η κατάκριση είναι πολλές φορές αβάσιμη ή παραποιημένη στα πραγματικά της δεδομένα. Γι’ αυτό και καλό είναι να αποφεύγει κανείς να μαρτυρεί για πράγματα, που δεν ξέρει καλά ο ίδιος. Αλλά και όταν τα ξέρει πάλι να προσέχει πολύ, γιατί μπορεί να πλανηθεί και να νομίζει άλλα αντ’ άλλων.
Μια τέτοια περίπτωση αναφέρει ο Άγιος Ποιμήν, με τα εξής, που διηγήθηκε σε άλλους.

- ”Είπε κάποτε ο Αββάς Ποιμήν: “Είναι γραμμένον ότι πρέπει να δίνεις μαρτυρία για όσα είδαν τα μάτια σου. Εγώ όμως σας λέγω ότι, ακόμη και αν ψηλαφήσετε με τα χέρια σας, μη μαρτυρήσετε. Ένας αδελφός έπαθε κάτι τέτοιο και βγήκε γελασμένος. Του φάνηκε ότι είδε τον αδελφό του να αμαρτάνει με μια γυναίκα.
Και αφού τον έσπρωξε δυνατά ο πειρασμός, πήγε και τους σκούντηξε με το πόδι του, νομίζοντας  ότι εκείνοι ήταν, και τους είπε: Πάψετε πλέον, έως πότε; Και να, είδε ότι πρόκειται για δύο δέματα σιταριού. Γι’ αυτό σας είπα, ότι ακόμη και αν ψηλαφίσετε  με τα χέρια σας, μη κατηγορείτε”.

Εμείς συνήθως κατηγορούμε και με απλές διαδόσεις.

“Υπέρ Αμαρτωλών”, Π. Μ. Σωτήρχος

agiabarbarapatras.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης