31 Οκτ. 2021

Πρωτοφανές κήρυγμα κατά των Ανεμβολίαστων Μητροπολίτη Ναυπάκτου - Φαρσαλινός

 

Γράφει ο Πάνος

   Ἐν πρώτοις, μητροπολῖτα Ναυπάκου, μᾶς ἔχετε ἐξοργίσει μὲ τὰ ὅσα ἀνυπόστατα καὶ προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς βγαίνετε κάθε λίγο δημοσίως καὶ μᾶς λέτε ἐσεῖς καὶ οἱ τῆς ἴδιας «γραμμῆς», ποὺ μόλις καὶ συγκρατούμαστε καὶ περιοριζόμαστε στὸ νὰ σᾶς ἐπιστρέψουμε τὸν χαρακτηρισμὸ ναζιστές.
Ἄν καὶ μᾶς κάλυψαν πλήρως οἱ συμμετέχοντες στὸ πάνελ τοῦ alert tv, θέλω νὰ προσθέσω κατ᾿ ἀρχὴν πὼς ἡ δική σας συμπεριφορὰ καὶ τῶν ὁμοίων σας εἶναι καθαρὰ ναζιστική.
Σὲ περίπτωση ποὺ δὲν γνωρίζετε τί εἶναι ναζισμός, νὰ διαβάσετε ἱστορία, ἂν καὶ θεωρῶ πὼς πρόκειται γιὰ δαιμονικὴ παράκρουση ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε ἀπὸ ὅλους ἐσᾶς τοὺς Ἐπισκόπους.
Δὲν τὸ ἔχετε ἀντιληφθεῖ ἀκόμα πὼς οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐσᾶς τοὺς Ἐπισκόπους ἔχετε γελοιοποιηθεῖ στὰ μάτια τοῦ λαοῦ μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνυπόστατα καὶ πολλὲς φορὲς ἀνερμάτιστα ποὺ λέτε δημοσίως;
Ἔχετε ξεπεράσει κάθε ὅριο, ξεπεράσατε κατὰ πολὺ τοὺς πολιτικοὺς καὶ τὰ ΜΜΕ σὲ αὐτὴ τὴν προπαγάνδα τῆς ὑποχρεωτικότητας ἀντὶ νὰ ἀσχολεῖστε μὲ τὰ τόσα σοβαρότατα προβλήματα καὶ σκάνδαλα ποὺ ταλανίζουν τὴν ἐκκλησία καὶ τὴν διαποίμανση τοῦ λαοῦ μας.
Καταλήγοντας νὰ σᾶς ἐπισημάνω ὅτι ἀνήκετε στὴν κατηγορία τῶν ἀσεβεστάτων ἀρχιερέων κατὰ τὴν πρόρρηση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ἀφοῦ κατὰ πρῶτον δὲν σέβεστε τὸ μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο· τὴν ἐλευθερία τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς σέβεται.
Εἶστε ἀσεβέστατος διότι δημοσίως χαρακτηρίζετε ἕνα σεβαστὸ σὲ ἀριθμὸ πλῆθος λαοῦ ὡς ναζιστές, ἐπειδὴ ἀντιστέκεται σὲ αὐτὸν τὸν φασιστικὸ ἐκβιασμὸ νὰ γίνει πειραματόζωο τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν οἱ ὁποῖες μὲ τὰ συγκεκριμένα σκευάσματά τους τὸ μόνο ποὺ ἔχουν καταφέρει μέχρι τώρα, σύμφωνα μὲ δεκάδες κορυφαίους ἐπιστήμονες, εἶναι νὰ ἔχει αὐξηθεῖ «ἀνεξήγητα», σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἡ θνητότητα καὶ οἱ σοβαρότατες παρενέργειες.
Εἶστε ἐπίσης ἀσεβέστατος καὶ ὀλιγόπιστος γιὰ νὰ μήν σας χαρακτηρίσω ἄπιστο, ἂν καὶ σᾶς χαρακτηρίζουν διαπρεπὴ θεολόγο, πράττετε τὰ ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπὸ ὅσα μᾶς ἔχουν ἀφήσει ἱερὰ παρακαταθήκη, οἱ θεοφόροι πατέρες καὶ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο.
Εἴθε νὰ σᾶς φωτίσει ὁ Θεὸς ἐσᾶς καὶ ὅσους ἀκολουθοῦν (ποὺ δυστυχῶς εἶναι οἱ περισσότεροι) καὶ ὑπακούουν σὲ αὐτὴ τὴν στρεβλὴ καὶ βλάσφημη τακτικὴ τῶν ἀντίχριστων κυβερνώντων μας, νὰ ἀλλάξετε στάση μήπως καὶ σωθεῖ ἡ ψυχή σας καὶ γλυτώσουμε καὶ ἐμεῖς ἀπὸ ἐσᾶς ὅλους ποὺ μᾶς ἔχετε στερήσει ἐδῶ καὶ δύο σχεδὸν χρόνια τὴν κανονική, σύμφωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνες, συμμετοχή μας στὶς ἀκολουθίες, στὰ μυστήρια καὶ γενικὰ στὸν ἐκκλησιασμὸ μας...
Καλὴ μετάνοια...

Πηγή: ethnegersis.blogspot.com
Βίντεο: Ορθόδοξος Απολογητής