16 Σεπ. 2021

Ο Σταυρός του Χριστού

| Ιστολόγιο |Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ
εἶναι τό μέτρο τῆς Ἀγάπης Του.
Ἡ Ἀνάστασή Του εἶναι ἡ ὀμορφιά
καί ἡ δύναμη αὐτῆς τῆς Ἀγάπης.
Τό νά σταυρώνεσαι ἀπό ἀγάπη γιά τόν ἄλλο
ἀποκαλύπτει τήν ὀμορφιά
καί τήν ἐλευθερία τῆς δικῆς σου ψυχῆς.

Τό νά σταυρώνεις τούς ἄλλους
κάνοντας ἐπίδειξη τῆς δύναμής σου
δείχνει τήν ἀσχήμια πού κρύβουμε μέσα μας.
Εύχομαι ο Σταυρός και η Ανάσταση τοῦ Χριστοῦ
νά ἀποκαλύπτει διαρκῶς στήν ψυχή μας
τήν ὀμορφιά τῆς Ἀγάπης Του
καί νά μεταποιεῖ τήν τυχόν δική μας ἀσχήμια
σέ ὀμορφιά καί ἀγάπη.

+ Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος


agios-dimitrios.blogspot.com