12 Αυγ. 2021

Το μοναστήρι της Σουρωτής «έπεσε»!

| Ιστολόγιο |


 

 Γράφει ο Μοναχός Αρσένιος,
Σκήτη Κουτλουμουσίου - Άγιον Όρος

 

 

Σημεῖα τῶν καιρῶν! Τὸ μοναστήρι τῆς Σουρωτῆς «ἔπεσε»!!! Οἱ καλόγριες τοῦ Ἁγίου Παισΐου προδώσανε τὴν ἱερὰ παρακαταθήκη ποὺ τοὺς εἶχε ἀφήσει ὁ Ἅγιος. Προχώρησαν καὶ ἔκαναν, σχεδὸν ὅλες, τὸ ἐμβόλιο τοῦ Ἀντίχριστου! Μὲ τὸ ἐμβόλιο ποὺ κάνανε οἱ καλόγριες εἶναι σὰν νὰ μᾶς λένε: ἐμεῖς θὰ κάνουμε ὅ,τι μᾶς λέει τὸ κράτος! Αὐτὰ ποὺ μᾶς εἶπε ὁ Ἅγιος Παΐσιος καὶ τὰ γράψαμε δὲν τοὺς δίνουμε πολλὴ σημασία! Θὰ μοῦ πεῖτε πὼς ὑπερβάλλω μὲ αὐτὰ ποὺ λέω.
Δὲν νομίζω, διότι μεγάλος Ἰταλὸς ἐπιστήμονας εἶπε τὰ ἑξῆς: ἂς γνωρίζουν καλὰ ὅσοι ἔχουν ἐμβολιαστεῖ πὼς μέσα τους εἶναι ἤδη τσιπαρισμένοι! Καὶ ὅτι ὅσοι ἐμβολιαστοῦν δὲν θὰ μπορέσουν νὰ ἀρνηθοῦν τὸ σφράγισμα τοῦ Ἀντίχριστου. Ἀφοῦ τὸ ἐμβόλιο εἶναι τρόπον τινὰ σὰν ἕνας ἀρραβώνας πρὶν τὸ σφράγισμα ποὺ εἶναι ὁ γάμος. Καὶ γάμος σημαίνει ἕνωσις. Δηλαδὴ ἕνωσις μὲ τὸν ἀντίχριστο! Ἔτσι λοιπὸν ἔχουμε μεγάλο σκανδαλισμὸ πιστῶν ἀπὸ τὴ μεγάλη πτώση τῆς μονῆς Σουρωτῆς.

Ἀλήθεια τί ἦταν αὐτὸ ποὺ ὁδήγησε τὶς καλόγριες νὰ ἐμβολιαστοῦν; Καὶ γιατί εἶχαν τὸ μοναστήρι τους 8 μῆνες κλειστό; Τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἔπαιρνε παρηγοριὰ ἀπὸ τὴν προσκύνηση τῆς μονῆς, γιατί τὸν περιφρόνησαν; Ἂν ζοῦσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος θὰ τολμοῦσαν νὰ κάνουν αὐτὰ ποὺ ἔκαναν;
Ἔτσι λοιπὸν οἱ καλόγριες προτίμησαν νὰ δώσουν χαρὰ στὸν ἀφορισμένο Μητσοτάκη μὲ τὴν ἄνομη παρέα του παρὰ νὰ δώσουν χαρὰ στοὺς ἀληθινοὺς πιστούς τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τώρα τί μέλλει γενέσθαι; Ποιὲς θὰ εἶναι οἱ συνέπειες ἀπὸ τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν καλογριῶν; Ἐγὼ μόνο ἕνα θὰ τονίσω.
Ἂς γνωρίζουν καλὰ οἱ καλόγριες πὼς στὰ μάτια τῶν ἀληθινὰ πιστῶν τοῦ Χριστοῦ ποὺ δὲν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ ἔχασαν κάθε σεβασμὸ ποὺ προϋπῆρχε πρὶν αὐτὲς ἐμβολιαστοῦν! Γι’ αὐτοὺς, πλέον, εἶναι σὰν νὰ μὴ ὑπάρχουν οἱ καλόγριες τῆς Σουρωτῆς. Θὰ μοῦ πεῖτε σκληρὸς ὁ λόγος σου, πάτερ.

Ἀγαπητοί μου, ἡ ἀλήθεια εἶναι πάντα σκληρὴ σὲ ὅσους τὴν νοθεύουν καὶ δυστυχῶς οἱ καλόγριες νόθευσαν τὴν ἀλήθεια. Δηλαδὴ οἱ ἑταιρεῖες, ποὺ κατασκεύασαν τὰ ἐμβόλια παραδέχονται ὅτι τὰ ἐμβόλιά τους περιέχουν συστατικὰ ἀπὸ ὄργανα ἐκτρωθέντων ἐμβρύων. Ἀντιθέτως οἱ καλόγριες τῆς Σουρωτῆς τὸ ἀρνοῦνται αὐτὸ ἰσχυριζόμενες πὼς τὸ ψάξαν καλὰ καὶ δὲν ὑπάρχουν αὐτὰ τὰ συστατικὰ μέσα. Αὐτό μοῦ τὸ εἶπε τηλεφωνικὰ μία προϊσταμένη τῆς μονῆς Σουρωτῆς. Ἔτσι λοιπὸν οἱ καλόγριες ἀναπαύσανε ψεύτικα τὴ συνείδησή τους πὼς τὸ ἐμβόλιο εἶναι ἀθῷο. Ἐνῷ συγχρόνως παρασύρουν πολλοὺς πιστοὺς πρὸς αὐτὴν τὴν πλανεμένη κατάσταση.
Ἀγαπητοί μου, ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη ἀληθινὴ πραγματικότητα ποὺ δὲν ἔχει ὑποθεῖ ἀπὸ κανέναν. Ἕνα ἁπλὸ γεροντάκι τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ τὸ ἐργόχειρό του εἶναι μόνο ἡ προσευχή μοῦ εἶπε τὰ ἑξῆς φοβερὰ λόγια: «πάτερ μου, νὰ ξέρεις πὼς αὐτὰ τὰ ἐμβόλια τοῦ Ἀντίχριστου δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴ νόσο COVID-19 οὔτε θεραπεύουν τὴ νόσο οὔτε κάνουν κάτι καλό. Ἡ ἀποστολὴ τῶν ἐμβολίων εἶναι νὰ προετοιμάσουν τὸν ἄνθρωπο νὰ δεχτεῖ τὸ σφράγισμα τοῦ Ἀντίχριστου. Αὐτὸς εἶναι ὁ πραγματικὸς στόχος καὶ γι’ αὐτὸ χρησιμοποιεῖται καὶ αὐτὴ ἡ φασιστικὴ βία ἀπ’ τὴν κυβέρνηση». Αὐτὰ μοῦ εἶπε τὸ ἁπλὸ γεροντάκι. Βλέπουμε λοιπὸν στὸ Ἰσραὴλ ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ τὸ 70% καὶ ἔχουν χιλιάδες κρούσματα κορωνοϊοῦ τὴν ἡμέρα! Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἡ προστασία τῶν ἐμβολίων;
Μὰ ἀγαπητοὶ μοῦ γίνεται πλέον ἐμφανὲς πὼς τὰ ἐμβόλια ἔχουν ἄλλο στόχο, ὅπως προείπαμε καὶ ἤδη ὅσοι ἐμβολιάζονται ἔχουν γίνει ἕνα εἶδος πομποῦ καὶ μεταδίδουν πληροφορίες στὰ ἀφεντικὰ τῶν ἐμβολίων. Αὐτὰ μᾶς τὰ ἐξηγοῦν παρὰ πολὺ καλὰ διακεκριμένοι ἐπιστήμονες.

Τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἐδῶ ἔγινε στὴν κυριολεξία ἕνα βατερλὸ! Ἅπαντες οί ἱεράρχες - ἐκτὸς τῶν δύο μητροπολιτῶν Κυθήρων καὶ Αἰτωλίας - ἔχουν γίνει κράχτες τοῦ ἐμβολίου τοῦ Ἀντίχριστου! Εἶναι νὰ κλαίει κανεὶς μὲ μαῦρο δάκρυ γι’ αὐτοὺς τοὺς ἱεράρχες. Ἀλήθεια πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ τοὺς πειράζει ἡ συνείδησή τους ποὺ τὸ ἐμβόλιο ἐμπεριέχει συστατικὰ ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα; Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ὀνομάζουν ἐλάχιστες παρενέργειες τοὺς θανάτους ἀπὸ τὰ ἐμβόλια καὶ τὶς παραλυσίες τόσων συνανθρώπων μας; Ἀγαπητοί μου, ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ ὅλη ἡ Ἱεραρχία ὑποτάχθηκε στὴν ἄνομη πολιτεία ἐκτελώντας στὸ ἀκέραιο τὶς ἐντολὲς τοῦ ἀφορισμένου Μητσοτάκη.
Ὁ δὲ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐτίμησε τοὺς κατασκευαστὰς τῶν ἐμβολίων τοῦ Ἀντίχριστου! Ἐδῶ ἁρμόζει πλήρως τὸ ἁγιογραφικὸ ρητό: «οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ φῶς σκότος καὶ τὸ σκότος φῶς κ.λπ.». Ὁ κώδικας τῆς ἰατρικῆς λέει πὼς ἂν ἔστω καὶ ἕνας ἄνθρωπος πεθάνει ἀπὸ ἕνα ἐμβόλιο ἢ ἕνα φάρμακο αὐτὰ αὐτομάτως ἀποσύρονται. Τόσους θανάτους συνανθρώπων θρηνοῦμε ἀπὸ τὰ ἐμβόλια, γιατί δὲν ἔχουν ἀποσυρθεῖ ἀκόμη; Μὰ ἀγαπητοί μου, δὲν ἀποσύρονται, διότι δὲν εἶναι ἐμβόλιο ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἤξερε ἡ ἀνθρωπότητα ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ εἶναι ὅπως προείπαμε ὁ ἀρραβώνας μὲ τὸν Ἀντίχριστο. Δηλαδὴ εἶναι τσιπάρισμα. Δὲν εἶναι ἐμβόλιο ὠφέλιμο.
Ἔτσι λοιπὸν
κάνω ἔκκληση σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες νὰ γυρίσουν τὴν πλάτη τους πρὸς τὸ ἐμβόλιο τοῦ Ἀντίχριστου στοὺς δὲ Ἱεράρχες μας τί νὰ πῶ; Κρῖμα καὶ πάλι κρῖμα ποὺ διαστρέφουν τὴν ἀλήθεια καὶ παρασύρουν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ ἐμβόλιο τοῦ Ἀντίχριστου. Ὁ Θεὸς νὰ τοὺς φωτίσει νὰ ἀλλάξουν ἔστω καὶ στὰ τελευταῖα τους. Ἀμήν.

Σημ. «Ο.Τ.»: «Κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου» ἡ πένα τοῦ π. Ἀρσενίου. Εἶναι ἀληθὲς ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ἔχομεν προβληματισθῆ ἐπαρκῶς διὰ τὴν πορείαν αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἡ ὁποία ἤρχισε μὲ παῦσιν τῶν ἱ. μυστηρίων καὶ ἔφθασε πλέον εἰς τὴν λατρείαν τῆς ἐπιστήμης ἄνευ ἠθικῆς, ἐπειδὴ τὸ ἠθέλησαν οἱ μασόνοι πολιτικοί. Δὲν πρόκειται ἁπλῶς δι’ ἰατρικὸν θέμα, ἀλλὰ διά δαιμονιώδη κατάστασιν. Ἐπ’ αὐτοῦ ὀφείλει σύνολος ὁ μοναχισμὸς νὰ τοποθετηθῆ, ἐπειδὴ ἀποτελοῦν πρότυπον διὰ τὴν κοινωνίαν καὶ τοὺς πιστοὺς καὶ διὰ τοῦτο φέρουν μεγίστην εὐθύνην.

orthodoxostypos.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης