27 Ιουλ. 2021

Σχόλια του π. Θεοδώρου Ζήση στα ψέμματα της εγκυκλίου της ΔΙΣ 3045, για τα Εμβόλια

“Episkopos Episkopos”