24 Ιουλ. 2021

π. Στυλιανός Καρπαθίου: Πλήρης διαστροφή των αγιογραφικών κειμένων στην Εγκύκλιο

"Ορθόδοξος Απολογητής"