20 Ιουν. 2021

Ο Παράκλητος

| Ιστολόγιο |


 

 

 

  Ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και μόνο. Το Άγιον Πνεύμα ενεργεί σε όλους: Συντηρεί την κτίση και δίνει τα χαρίσματα, φωτίζει και σοφοποιεί και Θεώνει τον άνθρωπο.
Ο άνθρωπος Χριστοποιείται και γεύεται της Θείας Χάριτος με την συμμετοχή στην Μυστηριακή  ζωή της Εκκλησίας.

Με το Βάπτισμα εγκεντρίζεται στο Σώμα του Χριστού και δέχεται «την άφεσιν των αμαρτιών». Το «κατ' εικόνα» καθαρίζεται, ο νους φωτίζεται και επανέρχεται ο άνθρωπος στην «κατά φύσιν» ζωή, για να οδηγηθεί στη Κοινωνία του Σώματος και Αίματος του Χριστού, δηλαδή την Θεία Ευχαριστία, που αποτελεί το κέντρο των Μυστηρίων, αλλά και της πνευματικής ζωής του ανθρώπου.
Ο άνθρωπος μεταπτωτικά βιώνει δυσκολίες, θλίψεις και πολυποίκιλα προβλήματα. Η απογοήτευση τον καταλαμβάνει. Η απελπισία τον κυριεύει. Η ρίψη της άγκυρας στον ουρανό δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας, βέβαιη λύση. Υπάρχει ο Παράκλητος, ο Θεός μας, ο οποίος προστρέχει και παρακαλεί και παρηγορεί και «συμβιβάζει την καρδίαν εις την πληροφορίαν της αληθείας». Ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα, προσφέρει παράκληση ισχυρή, γιατί είναι κοινωνία με την Χάρη του Θεού, γιατί υπάρχει παραμονή του Τριαδικού Θεού μέσα στη καρδιά μας.
Η Χάρη του Θεού, όταν εδρεύσει μέσα μας, η ψυχή αιχμαλωτίζεται στην αγάπη του Θεού αναπόσπαστα, άπληστα. Ο άνθρωπος τότε εκκεντρίζεται στην αγάπη του Θεού και αντανακλά αγάπη. Τότε προσφέρει ανάπαυση σ’ όσους τον προσεγγίζουν.
Όλα τα πνευματικά και θεία χαρίσματα τα χορηγεί πλούσια το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό ”παρέχει τάς προφητείας· καθιερώνει τους ιερείς εις το υψηλόν της ιερωσύνης μυστήριον· εις τους απλοϊκούς και αγραμμάτους Μαθητάς εδίδαξε την άνωθεν σοφίαν· τους ταπεινούς αλιείς ανέδειξε θεοφάντορας μύστας της θεολογίας. Το Πνεύμα το Άγιον συγκροτεί και συγκρατεί ολόκληρον τον θεσμόν της Εκκλησίας”.
Έχουμε τους Αγίους, που προσφέρουν αγάπη και κινούνται παρακλητικά. Ο λόγος τους ζωοποιός. Η παρουσία τους ελπιδοφόρα. Η αγάπη τους Χριστοειδής.
Οι Άγιοι, υιοί Παρακλήσεως, εφ’ όσον ο Θεός είναι Παράκλητος και η Εκκλησία Σώμα του Παρακλήτου Χριστού.
Οι άνθρωποι, δυστυχώς, φθάνουν στο έσχατο πτωτικό σημείο να βλασφημούν το Πανάγιο Πνεύμα, αμφισβητούντες τα χαρίσματα και τις ποικίλες ενέργειές Του. Και είναι βαρύτατο ολίσθημα. Το Άγιον Πνεύμα εργάζεται πάντοτε ευεργετικά και σωτήρια για τον άνθρωπο, γι’ αυτό και μόνον ευχαριστίες πρέπει να αναπέμπουμε.
Καθημερινή, λοιπόν, να είναι η αναφορά μας στο Άγιον Πνεύμα με την ικεσία:

«Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε,
το Πνεύμα της αληθείας,
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός·
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος
και σώσον, αγαθέ, τας ψυχάς ημών».

Από το βιβλίο “ΕΟΡΤΙΕΣ  ΑΝΑΦΟΡΕΣ”

antilaloiorthodoxias.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης