16 Ιουν. 2021

Οι τρεις γεννήσεις του ανθρώπου

| Ιστολόγιο |


 

 

 

 


Ο άνθρωπος γεννάται και αναγεννάται.
Μία φορά εις τον φυσικό κόσμο της ύλης και δύο φορές εις τον πνευματικόν κόσμον.
Ιδού τι έλεγε μεταξύ άλλων για το θέμα αυτό η Αγία Συγκλητική:
Τρεις φορές γεννιόμαστε κατά το διάστημα του βίου μας:
Μία και ανεπανάληπτον φορά από την μητέρα μας. Στην περίπτωση αυτή από γην προερχόμεθα και εις γην πορευόμεθα.
Κατά τις υπόλοιπες δύο γεννήσεις μετατιθέμεθα από την γην στον ουρανόν.
Από αυτές η μία γέννηση είναι η γέννηση της Χάριτος, η οποία πραγματοποιείται δια του Αγίου Πνεύματος και την ονομάζουμε αληθώς παλιγγενεσίαν.
Η δευτέρα πάλι γέννησις επιτυγχάνεται δια της μετανοίας και των κόπων των καλών και εναρέτων πράξεων, στην οποίαν και εμείς τώρα έχουμε σταθεί.

Πόσον πολλές και πόσον μεγάλες είναι οι δωρεές του Θεού!

romioitispolis.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης