5 Μαϊ. 2021

+ π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: Η τελευταία πράξη της ΙστορίαςΜακαριστός Γέροντας π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (1927 – 2006)

Αποσπάσματα ομιλίας
Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων ΧΩΡΙΟΝ ΙΕ’&Γ
που εκφωνήθηκε στις 16.2.1987

 

Ειπώθηκε και αυτό, ότι επιτέλους, και να έχω εδώ τον αριθμό, την σφραγίδα, δεν μπορώ να κάνω τον Σταυρό μου; Ωραιότατα, δεν αρνούμαι τον Ιησούν Χριστόν.
Κάνει εντύπωση όταν διαβάζουμε στην Αποκάλυψη ότι εκείνοι που έχουνε σφραγισθεί δεν θα μπορούνε να μετανοήσουνε. Ή καλύτερα, όχι, δεν θα σωθούν. Δηλαδή, αν σφραγισθώ, δεν θα σωθώ; Κάνει εντύπωση αυτό.
Ανάμεσα στο «σφραγίζομαι» και στο «δεν θα σωθώ» υπάρχει μία σειρά από πράγματα. Ακούσατέ τα ποια είναι αυτά. Διότι εκ πρώτης όψεως μπορεί να πει κάποιος «μα δεν ήξερα». Δεν ξέρω βέβαια πως ο Θεός θα κρίνει αλλά με βάση την Αγία Γραφή αυτό έχουμε να πούμε, ότι εκείνος που σφραγίζεται δεν σώζεται. Ρητώς και κατηγορηματικώς. Και ότι θα είναι σφραγίδα επί της χειρός, της δεξιάς μάλιστα, και επί του μετώπου. Είναι ό,τι λέει ακριβώς το κείμενο. Ούτε κατά μεταφοράν, ούτε αλληγορία. Είναι ό,τι λέει το κείμενον. Πάει, τελείωσε. Δεν χωράει τίποτε άλλο.
Τί γίνεται; Δεν μου λέτε; Το Βάπτισμα τί είναι; Μία σφραγίδα.
Πώς γίνεται αυτή η σφραγίδα; Βάζω τον άνθρωπο μέσα στην κολυμπήθρα τρεις φορές, κατάδυσις – ανάδυσις, και λέγω «εις το όνομα του Πατρός βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τί έκανα εδώ; Έκανα μία σφραγίδα.
Ποιά είναι αυτή η σφραγίδα; Έχει τον διπλούν χαρακτήρα. Του ονόματος του Θεού, ότι είναι Τριαδικός ο Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, και η άλλη όψις της σφραγίδος, ο Σταυρός. Διότι η τριπλή κατάδυσις και ανάδυσις, που πάλι εκφράζει το όνομα του Τριαδικού Θεού, ταυτόχρονα είναι και ο Σταυρός.
Διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όσοι βαπτισθήκαμε εις τον θάνατον του Χριστού βαπτισθήκαμε. Τί είναι; Είναι ο
τάφος. Γι’ αυτό η κατάδυσις κάτω από το νερό. Και η ανάδυσις είναι η Ανάστασις.
Τί ομολογούμε εδώ; Μπαίνουνε δύο σφραγίδες ή μία σφραγίδα με δύο χαρακτηριστικά. Η πίστις εις το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το πρώτο μέγιστο δόγμα της Πίστεώς μας και το δόγμα της ενανθρωπήσεως. Γιατί όταν μιλάμε για Σταυρό, εννοούμε την ενανθρώπιση. Αυτά αποτελούν την σφραγίδα του πιστού που την παίρνει την ώρα του Βαπτίσματος.
Πές τε μου σας παρακαλώ. Δίπλα από τη κολυμπήθρα έχω καμμιά σφραγίδα; Τίποτα, πουθενά; Αυτή η σφραγίδα υπάρχει; … Βγαίνω από την κολυμπήθρα … μου ‘βαλε και κάποιο λάδι ή ότι άλλο, δεν εννοώ το Χρίσμα, το λάδι. … Υπάρχει. Είναι οντολογική αυτή η σφραγίδα. Δεν είναι σφραγίδα από εκείνες που τις βάζουμε και μπορούμε να τις σβήσουμε. Εμπήκε μέσα σε αυτήν την ύπαρξή μου τόσο ανεξίτηλη ώστε αυτό το σώμα που θα το αφήσω στον τάφο δεν θα είναι ικανό, αφού θα γίνει χώμα το σώμα μου, να εξαλείψει την σφραγίδα. Διότι βάσει αυτής της σφραγίδος θα με αναγνωρίσει ο Κύριος για να μπω στη Βασιλεία Του.
Παράλληλη σφραγίδα είναι του Αντιχρίστου. Διότι η πρώτη σφραγίς του Χριστού είναι η σφραγίς πίστεως, η δευτέρα σφραγίδα είναι η σφραγίδα του Αντιχρίστου και αυτή είναι σφραγίδα πίστεως, ότι θα μας δώσει να φάμε, θα μας κάνει έναν καλύτερον κόσμον, και θα τον ομολογήσουν ότι είναι αυτός ο Μεσσίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όπως παίρνει την ενέργεια του Θεού ο βαπτιζόμενος, έτσι παίρνει την ενέργεια του Σατανά ο δεχόμενος το 666 και συνεπώς, δεν θα μπορεί να μετανοήσει. Ένα είδος εμποδίου. Δεν θα μπορεί να μετανοήσει, πρώτον ή, να είναι θα λέγαμε αποσφράγιση του αρχικού σφραγίσματος του Θεού και νέα σφράγιση δαιμονική που πλέον ο Θεός να μην δέχεται τίποτα, διότι είναι σημείον τέλους.
Το τελευταίο σημείο της πίστεως.
Τί έγινε με τη γυναίκα του Λωτ που μας είπε ο Κύριος μνημονεύετε της γυναικός Λωτ; Τί έγινε; Γύρισε να δει και έγινε στήλη άλατος. Δεν πίστεψε και έγινε στήλη αλατιού.
Οι άλλοι πίστεψαν.

Τί;
Να μην γυρίσουν πίσω να κοιτάξουν.
Μα εκείνο το πραγματάκι;
Εκείνο το πραγματάκι, θα είναι η τελευταία πράξη της ιστορίας.
Το μνημείον της πίστεως. Η σφραγίδα του Θεού. Ο Τίμιος Σταυρός και η πίστις στον Τριαδικόν Θεόν και η σφραγίδα του Σατανά, στον Αντίχριστον πίστις, που θα είναι τα τελευταία μνημεία πίστεως και απιστίας. Τα τελευταία μνημεία της ιστορίας.

Απομαγνητοφώνηση: “Τας θύρας Τας θύρας”
https://tasthyras.wordpress.com/

Video: Patroparadoto Sevas

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης