30 Απρ. 2021

††† Ο Φρικτός Γολγοθάς, Το σημείο όπου εσταυρώθη ο Κύριος

trelogiannis.blogspot.com