10 Απρ. 2021

Ποιους πρέπει να αποφεύγουμε ...

| Ιστολόγιο |


 

 

 

 

Οι Άγιοι Πατέρες μάς συμβουλεύουν να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, αλλά να αποφεύγουμε την συναναστροφή των αιρετικών, των αθέων, των κακούργων, των ασώτων και όλων εκείνων που μπορούν να μας επηρεάσουν αρνητικά. Ο Μέγας Αρσένιος έλεγε: “Μετά πάντων αγάπην έχε, από δε πάντων απέχου” και ο Μέγας Βασίλειος: “Φθείρουν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί”.
Ας δούμε ακόμα τρεις αγιοπατερικές συμβουλές για το θέμα αυτό, δηλαδή για το ποιους πρέπει να αποφεύγουμε.

“Εάν σου λέγει κάποιος λόγους ανωφελείς, μη θελήσεις να τους ακούσεις, για να μη ζημιώσεις την ψυχή σου”, λέγει ο Άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής. Και προσθέτει: “Διότι εάν ακούσεις, έστω και μια φράση από τον λόγον του, οι δαίμονες δεν αφήνουν ανεκμετάλλευτη αυτήν την φράση, αλλά με αυτήν σκοτώνουν την ψυχή σου. Να φεύγεις, λοιπόν, τελείως από τις ανωφελείς συζητήσεις”.
“Ένας μοναχός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα: “Τί να κάμω με τις επιζήμιες φιλίες, που έχω”; Και ο Γέροντας του απάντησε: “Υπάρχει άνθρωπος, που βρίσκεται στην επιθανάτιον αγωνία και προσέχει στις φιλίες αυτού του κόσμου; Άφησέ τες, μην τις αγγίξεις και θα χαθούν μονάχες τους”.
“Να φεύγεις μακρυά από τους πλεονέκτες και την πλεονεξία.  Να απομακρύνεσαι από τους σπάταλους καθώς και από την σπατάλη. Να φεύγεις μακρυά από τους ακόλαστους και από την ακολασία”, γράφει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Διότι, εάν η απλή ανάμνηση των λόγων ταράζει την διάνοια, πόσον μάλλον η συνεχής παρατήρηση και η επικοινωνία με τα ελαττώματα αυτά και τους ανθρώπους που τα έχουν; Να πλησιάζεις δίκαιους  και με την συναναστροφή τους θα πλησιάσεις τον Θεό. Να συναναστρέφεσαι με τους ταπεινούς  και θα μάθεις τους τρόπους τους. Διότι εάν είναι ωφέλιμη στον άνθρωπο, ακόμα και η ανάμνηση των μνημονευθέντων προτερημάτων, πόσον μάλλον η διδασκαλία των αρετών αυτών, από το στόμα εκείνων που τι ζουν”.

“Υπέρ των αμαρτωλών”, Π. Μ. Σωτήρχος

agiabarbarapatras.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης