26 Μαρ. 2021

«Χαίρε, τροφή του Μάννα διάδοχε· Χαίρε, τρυφής αγίας διάκονε»

| Ιστολόγιο |


 

 

 

 

 

   Η αγάπη του Θεού Λόγου εκφράζεται ποικιλότροπα και στην Παλαιά Διαθήκη. Κατά την έξοδο των Ιουδαίων από την Αίγυπτο και την περιπλάνησή τους στην έρημο, ο Θεός δίνει δυναμικό “παρών”. 
Η έλλειψη τροφής πάραυτα αναπληρώνεται με ουράνια τροφή, το ”Μάννα” και το πρόβλημα επιλύεται.

Ο Ααρών, κατ’ εντολήν του Μωϋσή, εναποθέτει στάμνα χρυσή με “Μάννα” στην Κιβωτό της Διαθήκης, μέσα στη Σκηνή του Μαρτυρίου, για να θυμίζει την θαυματουργική παρέμβαση του Θεού.
Η στάμνα  αυτή  ήταν προτύπωση της Θεοτόκου, η οποία έφερε μέσα της τον “Άρτον της Ζωής”, (Ιωαν. στ΄, 35) τον Ιησού, ο Οποίος προσφέρεται, δια του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, στους πιστούς, ως τροφή γλυκύτερη του παλαιού “Μάννα”.
Τοιουτοτρόπως, η Παναγία γίνεται η τροφή μας, η οποία διαδέχθηκε το “Μάννα” και η οποία αυτή τροφή δρα συντελεστικά στην πνευματική πρόοδο και καρποφορία των πιστών. Η Θεοτόκος, με την μητρική της ιδιότητα, αναδεικνύεται Διάκονος της αγίας τρυφής· δηλαδή, υπηρετεί το σωστικό σχέδιο του Θεού και συντελεί στην παράθεση του Συμποσίου, του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Τοιουτοτρόπως, η Θεομήτωρ συμβάλλει στη μέλλουσα απόλαυση της Βασιλείας του Θεού από τους πιστούς, με την Γέννηση του πανανθρώπινου Λυτρωτή.
Η Διακονία της νοηματοδοτεί την παρουσία της ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό του πλανήτη γη.

Χαίρε, λοιπόν, συ, που είσαι η τροφή μας, η οποία διαδέχθηκε το “Μάννα”· χαίρε, συ, που είσαι η Διάκονος αγίας πνευματικής απόλαυσης.

Από το  βιβλίο: Τα “ΧΑΙΡΕ” της  ΘΕΟΤΟΚΟΥ

antilaloiorthodoxias.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης