16 Μαρ. 2021

Εξετάσεις ...

| Ιστολόγιο |


 

 

 

 

Από την παιδική μας ηλικία οι εξετάσεις μπαίνουν στη ζωή μας με πολλές μορφές.
Εξετάσεις για την υγεία μας. Εξετάσεις στο σχολείο. Εξετάσεις για την είσοδό μας στο Πανεπιστήμιο ή σε μια σχολή, και μέχρι να πάρουμε το πτυχίο μας. Εξετάσεις για ξένη γλώσσα, για πιστοποίηση δεξιοτήτων (π.χ. ηλεκτρονικών υπολογιστών).
Εξετάσεις για δίπλωμα αυτοκινήτου. Εξετάσεις… Εξετάσεις…
Για κάθε σημαντικό βήμα που κάνουμε στη ζωή μας χρειάζεται να περάσουμε από εξετάσεις. Και οι εξετάσεις  απαιτούν μεγάλη και κοπιαστική εργασία, ημερών και μηνών. Προσήλωση, αγώνα και έντονη προσπάθεια. Δημιουργούν άγχος, πίεση, αγωνία, σε μας και στους δικούς μας ανθρώπους. Προϋποθέτουν έντονη και πολύωρη απασχόληση για προετοιμασία, άρα περιορισμό ή εγκατάλειψη δραστηριοτήτων που μας προσφέρουν ευχαρίστηση, απολαύσεις. Όλα αυτά έχουν ένα σκοπό. Να πετύχουμε τον στόχο μας και να αποκτήσουμε αυτό που ποθούμε.

Αυτές τις ημέρες η Εκκλησία μάς υπενθυμίζει πιο έντονα τις εξετάσεις που θα
δώσουμε  ενώπιον του Θεού κατά την Δευτέρα Παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Είναι μια εξέταση που θα κρίνει αν θα κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών ή θα βρεθούμε εκτός της τρυφής του Παραδείσου.
“ὅταν καθίσῃ ὁ Κριτὴς ἐπὶ θρόνου φοβεροῦ, βίβλοι ἀνοίγονται, καὶ πράξεις
ἐλέγχονται, καὶ τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους δημοσιεύονται”.
“Πάντων τὰ κρυπτὰ φανερὰ παρίστανται ἐνώπιόν σου Κύριε”.
“Ἄγγελοι παρίστανται, ἐλέγχοντες τὰς πράξεις, τάς διανοίας, τὰς ἐνθυμήσεις,
τὰ ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρα”.
(Αίνοι, Κυριακή της Αποκρέω)

- Πόσο σκεπτόμαστε άραγε αυτήν την εξέταση ενώπιον του Θεού;
- Πόσο νόημα δίνουμε σ΄αυτήν και πόσο μας επηρεάζει στη ζωή μας;
- Πόση προετοιμασία κάνουμε για να πετύχουμε αυτό τον στόχο;
- Ποιός είναι ο αγώνας μας και η προσπάθειά μας;
- Αντιλαμβανόμαστε πόσο αξίζει να πετύχουμε;
Η ανταμοιβή είναι αιώνια, όπως και η καταδίκη.                                      
Αν κάνουμε τόσο αγώνα για τα πρόσκαιρα και επίγεια, πόσο αγώνα θα πρέπει να κάνουμε για τα αιώνια και ουράνια;                                                  
Στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής της Αποκρέω ο Κύριός μας μάς παρουσιάζει τον τρόπο που θα γίνει η τελική κρίση (Ματθαίος, κε’,31-46):
Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε
τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου·
ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με,
ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με,γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με,
ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με. 
᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου
τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. 
Εδώ θα φανερωθεί – χωρίς υποκρισία – η αγάπη μας προς τον Θεό και τους
συνανθρώπους μας.
Η προετοιμασία μας πρέπει να είναι συνεχής και ο αγώνας μας με ζήλο.
Ακολουθούμε την ταπείνωση του Τελώνη και την μετάνοια του Ασώτου.
Κάνουμε την εντολή της Αγάπης βίωμα.
Δίνουμε χώρο σε όλους με τη συγγνώμη και τη συγχώρηση.
Η Εκκλησία μάς οδηγεί στον Χριστό με ασφάλεια.
Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που μόλις άρχισε, μας δίνει την
ευκαιρία να αγωνιστούμε όπως θέλει ο Χριστός μας.
“Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε,
ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα.
Στο τέλος του αγώνα μάς περιμένει το αμάραντο στεφάνι της νίκης
παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως”.

Μανώλης Καλλίγερος

agiasofiapeiraios.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης