16 Μαρ. 2021

Η νηστεία είναι παθοκτόνος

| Ιστολόγιο |


 

 

 

Η νηστεία είναι παθοκτόνος. Είναι πείνα για τον Θεό και πρέπει να νηστέψουμε πρώτα τα απλά. Λίγες τροφές. Το κρέας, το γάλα, το τυρί, το λάδι, το ψάρι. Δεν μπορούμε να νηστέψουμε κατευθείαν το κακό, διότι για να νηστέψεις το κακό πρέπει να απαλλαγείς από τα πάθη, που είτε τα ξέρουμε, είτε προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν, είναι αμέτρητα. Δηλαδή, την ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑ = Ἀνυποταξία, Καταγέλασις, Ὑποκρισία, Πεῖσμα, Φιλοτιμία, Οἴησις, Καύχησις, Κενοδοξία.
Τον ΦΘΟΝΟ = Καταλαλιὰ, Λύπη ἐπὶ τῶν καλῶν τοῦ φθονουμένου, Χαιρεκακία, Ἐπιβουλὴ, Ἀπάτη, Προδοσία, Ἔχθρα, Φιλονικεία, Ἀχαριστία, Φόνος.
Τον ΘΥΜΟ = Φιλονικεία - Ὕβρις - Βλασφημία - Ἐπιορκία - Κατάρα - Μῖσος - Μνησικακία - Ἐκδίκησις - Διαπληκτισμὸς - Μάχη - Φόνος.
Την ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ = Πλεονεξία - Ἀνελεημοσύνη - Σκληρότης - Κλεψιὰ - Ἁρπαγὴ - Ἀδικία – Τοκογλυφία - Ψεῦδος - Ἐπιορκία - Δολιότις – Σιμωνία - Ἱεροσυλία - Ἀπιστία.
Την ΑΣΕΛΓΕΙΑ = Ἀναίδεια - Αὐνανισμὸς - Συγκυλισμὸς - Παρθενοφθορία - Πορνεία - Μοιχεία - Παιδοφθορία - Ἀρσενοκοιτία - Αἱμομιξία - Κτηνοβασία - Τύφλωσις τοῦ νοός - Αθεοφοβία.
Την ΑΚΗΔΙΑ = Θηλυπρέπεια – Μικροψυχία – Προφάσεις ἐν ἁμαρτίες - Νοθρώτις – Ἔλλειψις καλῶν ἔργων – Ἀπόγνωσις – Ἀπιστία.
Την ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ = Λαιμαργία - Μέθη - Καρηβαρία - Ἀκηδία - Ἀσωτία – Λαγνεία.
Είναι δυνατόν να νικηθούν όλα αυτά τα πάθη, αν δεν μπορούμε να νηστέψουμε λίγο κρέας, λίγο ψάρι, λίγο τυρί για μερικές ημέρες;

stratisandriotis.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης