11 Φεβ. 2021

Ποτέ δεν ακούστηκε ότι Ιερεύς μολύνθηκε από κάποιο μικρόβιο λόγω της Θείας Κοινωνίας

| Ιστολόγιο |


 

 

+ π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

 


"Εἴδατε πόσο εἶναι ὅλα μεθοδευμένα καὶ συστηματικά; Δύο χιλιάδες χρόνια οἱ πιστοὶ παίρνουν ἀπὸ τὸ ἴδιο Ἅγιο Ποτήριο ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου. Καὶ γιὰ πολλοὺς αἰῶνες -ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ἐκκλησία εἰσήγαγε τὴ χρῆσι τῆς λαβίδος-, διὰ τῆς λαβίδος παίρνουνε οἱ πιστοὶ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου. Οὐδέποτε τέθηκε πρόβλημα μεταδόσεως μικροβίων διὰ τῆς Θείας Κοινωνίας, οὐδέποτε.
Ἀκόμη καὶ πρὶν ἀπὸ 30-40 χρόνια, σὲ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ φυματίωση θέριζε κόσμο, ποτὲ δὲν βρέθηκε ἕνας γιατρός, τουλάχιστον στοὺς Ἱερεῖς τῶν σανατορίων, νὰ κάνη μία σύσταση καὶ νὰ πῆ: «Βρὲ πατέρες μου, ἐσεῖς κοινωνῆτε ἀνθρώπους μὲ καλπάζουσα φυματίσωσι. Μὴ καταλύετε μετὰ τὸ Ἅγιο Ποτήριο, εἶναι ἐπικίνδυνο». Οὔτε στοὺς Ἱερεῖς τῶν σανατορίων βρέθηκε ποτὲ γιατρὸς νὰ κάνη μία τέτοια σύστασι. Τώρα τοὺς σφύριξε ὁ διάβολος στὸ αὐτὶ νὰ θέσουν θέμα γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία. Γιατί; Εἶναι ἐντεταγμένα ὅλα αὐτὰ στὸ σχέδιο νὰ πληγῆ ἡ Ἐκκλησία.
Πέθαιναν ἄνθρωποι κατὰ ἑκατοντάδες παλιότερα ἀπὸ τὴ φθίσι, ἀπὸ τὴ φυματίωσι. Καὶ οἱ Ἱερεῖς κοινωνοῦσαν δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες στὰ σανατόρια καὶ μετὰ κατέλυαν ὅλο τὸ περιεχόμενο τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου. Ποτὲ δὲν ἀκούστηκε ὅτι Ἱερεὺς μολύνθηκε ἀπὸ κάποιο μικρόβιο λόγῳ τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἡ Θεία Κοινωνία δὲν εἶναι γιὰ μετάδοσι μικροβίων. Εἶναι «εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος».

Καὶ τώρα - σοῦ λέει - κάποιους θὰ κλονίσω, θὰ δημιουργήσω στὴν Ἐκκλησία πρόβλημα, ζάλη.
Φωνάζουν ἀπὸ κάτω, τί νὰ κάνω; Νὰ καταργήσω τὴ λαβίδα; Θὰ ξεσηκωθοῦν ἄλλοι. Νὰ μὴ τὴν καταργήσω; Θὰ μοῦ λένε ἄλλοι: μολυνόμαστε – ἄνθρωποι ἀσθενεῖς στὴν πίστι καὶ ἀδιάφοροι θρησκευτικῶς, ποὺ πᾶνε γιὰ τὸ καλό τοῦ χρόνου νὰ κοινωνήσουνε τὸ Πάσχα καὶ τὰ Χριστούγεννα.
Σοῦ λέει, μὲ τὸ κουταλάκι, τὸ ὁποῖο κοινώνησες τόσους ἄλλους, θὰ μὲ κοινωνήσης καὶ μένα; Συνέχεια νὰ δημιουργοῦν προβλήματα, νὰ δημιουργοῦν ἀναστατώσεις μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ὅλα αὐτὰ δὲν μᾶς λένε τίποτε;"

πηγή

proskynitis.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης