24 Ιαν. 2021

Το άφθαρτο χέρι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Το άφθαρτο χέρι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου στο Άγιον Όρος!

Ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, φυλάσσεται ἡ δεξιὰ χεὶρ τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Θεολόγου. «Στὸ ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Κοπάνων ὑπάρχουν πολλὰ ἅγια λείψανα. Τὸ γνωστότερον πάντων εἶναι ἡ δεξιὰ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Αὐτὸ εἶναι ξακουστὸν καὶ θαυμαστόν, ὅλος ὁ κόσμος τὸ ξεύρει στὰ Γιάννιενα καὶ στὰ πέριξ», ἀναφέρει ὁ Κωνσταντῖνος Καζαντζῆς στὸ ἀφήγημά του «Τὸ χέρι τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου».

trelogiannis.blogspot.com