8 Ιαν. 2021

Το μυστήριο του αριθμού 9 και η αντιεκκλησιαστική μανία!

| Ιστολόγιο |


 

 

 
   Ὅτι κάτι δὲν πήγαινε καλὰ ὡς πρὸς τὴ στάση τῆς Πολιτείας ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία καὶ κατὰ τὸν δεύτερο αὐτὸ ἐγκλεισμὸ φάνηκε ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα Δεκεμβρίου, ὅταν ἡ πρώτη ἀπόφαση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανείων προέβλεπε παρουσία ἐννέα (9) μόνο πιστῶν στὸν κάθε ναὸ καὶ εἴκοσι πέντε (25) στοὺς Μητροπολιτικούς.

Ὁ ἀριθμὸς 9 προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις, μὲ τὴν καθηγήτρια ἐπιδημιολογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀθηνᾶ Λινοῦ νὰ δηλώνει στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ MEGA: «Αὐτὸ ποὺ ξέρω ἐγὼ ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπή, εἶναι ὅτι ὁ ἀριθμὸς 9 δὲν συζητήθηκε στὴν Ἐπιτροπή. Ὁ ἀριθμὸς 9 δὲν ξέρει κανεὶς πῶς προέκυψε καὶ ἀπὸ ποιόν, οὔτε γιὰ τὶς ἐκκλησίες, οὔτε γιὰ τὶς ἀναμονές, οὔτε γιὰ τὰ σπίτια. Εἶναι ἕνας αὐθαίρετος ἀριθμὸς ποὺ δὲν ξέρουμε ποιὸς τὸν πρότεινε».
Ὅπως τόνισε ἡ κυρία Λινοῦ, δὲν εἶναι λογικὸ σὲ ἕναν ναὸ μὲ 20 τετραγωνικὰ νὰ ἐκκλησιασθοῦν 9 ἄνθρωποι καὶ σὲ ἕναν πολὺ μεγάλο ναό, ὅπως ὁ ἅγιος Παντελεήμων Ἀχαρνῶν, νὰ ἐκκλησιασθοῦν πάλι 9.
Τελικὰ τὸ μυστήριο τοῦ ἀριθμοῦ 9 δὲν λύθηκε ποτέ. Ὅμως αὐτὸ φανερώνει ὅτι μέσα στὴν Κυβέρνηση κάποιοι ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ πνεῦμα ἢ ἐκτελοῦν ἐντολὲς κάποιας μυστικῆς ὀργανώσεως.
Ἡ λύση ποὺ δόθηκε τότε, κατόπιν συνεννοήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν Πρωθυπουργό, ἦταν πάλι παράλογη: 25 ἄνθρωποι σὲ κάθε ναὸ καὶ 50 στοὺς Μητροπολιτικοὺς γιὰ τὰ Χριστούγεννα, τὴν Πρωτοχρονιὰ καὶ τὰ Θεοφάνεια. Ἀλλὰ οἱ Μητροπολιτικοὶ ναοὶ δὲν εἶναι πάντα οἱ μεγαλύτεροι σὲ κάθε Μητρόπολη. Ὑπάρχουν ναοὶ ποὺ εἶναι δύο καὶ τρεῖς φορὲς μεγαλύτεροι ἀπὸ τὸν Μητροπολιτικό. Μὲ ποιὰ λογικὴ στὸν μικρότερο ναὸ θὰ εἶναι 50, ἐνῶ στὸν πολὺ μεγαλύτερο 25;
Ἀλλὰ τέλος πάντων αὐτὸ «ἦταν μιὰ κάποια λύσις», ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Καβάφης.
Κι ὅμως δὲν ἦταν! Διότι ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μὲ δική του προσωπικὴ ἀπόφαση, χωρὶς εἰσήγηση τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Λοιμωξιολόγων, μόλις πέρασε ἡ Πρωτοχρονιὰ καὶ τὸ λεγόμενο «ρεβεγιόν», ἀνακοίνωσε νέα αὐστηρὰ μέτρα γιὰ μία ἑβδομάδα, ποὺ περιλαμβάνουν καὶ ἀπαγόρευση τελέσεως Θείας Λειτουργίας μὲ τὴν παρουσία πιστῶν κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων. Τὸ αἰτιολογικὸ εἶναι νὰ περιορισθεῖ ἀκόμη περισσότερο ἡ ἐπιδημία, ὥστε ἔτσι νὰ μπορέσουν νὰ λειτουργήσουν τὰ Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων ἀπὸ τὶς 11 Ἰανουαρίου.
Και ἂν ἄρχιζαν στὶς 14 Ἰανουαρίου καὶ ἡ ἑβδομάδα τῶν μέτρων ξεκινοῦσε τὰ Θεοφάνεια μετὰ τὴν Λειτουργία, ποιὸ θὰ ἦταν τὸ πρόβλημα;
Τὰ παιδιὰ ἐπὶ δύο μῆνες τώρα ἔκαναν διαδικτυακὰ τὰ μαθήματά τους. Οἱ τρεῖς ἐπιπλέον ἡμέρες θὰ πείραζαν;

Ἀλλὰ εἶναι πλέον ὁλοφάνερο. Ὑπάρχει ἔντονο ἀντιεκκλησιαστικὸ πνεῦμα μέσα στὴν Κυβέρνηση. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἀπὸ ποῦ ἐκπορεύεται αὐτὸ τὸ πνεῦμα, ποὺ εἶναι πνεῦμα ἐμπαιγμοῦ καὶ περιφρονήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἢ μᾶλλον τὸ ἐρώτημα εἶναι πιὸ ἁπλό:
Εἶναι πραγματικὰ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τὰ μέλη τῆς Κυβερνήσεως;

Η ιστορική απόφαση της Ιεράς Συνόδου

Ἦταν ἤδη ἕτοιμο νὰ παραδοθεῖ στὸ τυπογραφεῖο τὸ τεῦχος αὐτὸ τοῦ Περιοδικοῦ μας, ὅταν ἔγινε γνωστὴ ἡ άπόφαση τῆς Δευτέρας (4 Ἰανουαρίου) τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μὲ τὴν ὁποία ἀνακοινώνει ὅτι: «Δὲν συναινεῖ στὰ νέα κυβερνητικὰ μέτρα ὡς πρὸς τὴ λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐμμένει σὲ ὅσα συμφωνήθηκαν ἀρχικῶς μὲ τὴν Πολιτεία καὶ ἐντέλλεται οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ νὰ παραμείνουν ἀνοικτοὶ γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων».
Καὶ εὶναι ἀκόμη πιὸ σημαντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι παρόμοια ἀπόφαση ἔλαβε καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Ἡ δίκαιη καὶ συνεπὴς στὰ συμφωνηθέντα μὲ τὴν Πολιτεία αὐτὴ ἀπόφαση γέμισε μὲ ἱκανοποίηση τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν – ὅλων μας – καθὼς ὅλοι εἴχαμε αἰσθανθεῖ ἀφόρητο τὸ βάρος ἀπὸ τὴν ἀπαράδεκτη αἰφνιδιαστικὴ ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς 2ας Ἰανουαρίου. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἀπὸ ὅλους μας ἐκφράζεται θερμὴ ἡ εὐγνωμοσύνη πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ὄντως ἱστορικὴ αὐτὴ ἀπόφασή τους.

Ἀπό τήν ἔντυπη ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Ὁ Σωτήρ»
πού θά κυκλοφορήσει στίς 15 Ἰανουαρίου

kataskinosi-agkyra.blogspot.com

 Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης