16 Ιουλ. 2020

Ο παρήκοος Οσιομάρτυρας

| Ιστολόγιο |


 

 

 

Στις 15 Ὀκτωβρίου ἢ ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη ἑνὸς ἀνώνυμου μάρτυρα μοναχοῦ. Ὁ μοναχὸς αὐτὸς ζοῦσε σὲ μία σκήτη τῆς Αἰγύπτου, καὶ γιὰ ἀρκετὰ ἔκανε ὑπακοὴ σὲ γέροντα. Ἀπὸ φθόνο ὅμως τοῦ μισόκαλου δαίμονα ἀθέτησε τὴν ὑπακοή του και ἔφυγε ἀπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ γέροντα, χωρὶς νὰ ὑπάρχει εὔλογη καὶ βλαπτικὴ γιὰ τὴν ψυχή του αἰτία. Καταφρόνησε μάλιστα καὶ τὸ ἐπιτίμιο, μὲ τὸ όποίο τὸν κανόνισε ὁ γέροντάς του.Ἔφυγε λοιπὸν καὶ κατέβηκε στήν Αλεξάνδρεια. Ἀλλὰ ἐκεῖ τὸν ἔπιασε ὁ εἰδωλολάτρης ἄρχοντας, τοῦ ἔβγαλε τὸ μοναχικὸ σχῆμα καὶ τὸν πίεζε νά θυσιάσει στὰ εἴδωλα. Καθὼς ὅμως μὲ κανέναν τρόπο δὲν τὸν ἔπειθε νά τό κάνει, πρόσταξε πρῶτα νά τον δείρουν ἀλύπητα μὲ βούρδουλα, και ἔπειτα νά τον ἀποκεφαλίσουν μὲ ξίφος. 'Έτσι και ἔγινε. Ἅρπαξαν τὸν μοναχὸ οἱ εἰδωλολάτρες, τοῦ ἔκοψαν Τὸ κεφάλι καὶ πέταξαν Τὸ σῶμα του ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη γιὰ νά το φᾶνε τὰ σκυλιά.
Μερικοὶ ὅμως εὐσεβεῖς χριστιανοὶ ἦρθαν τὴ νύχτα καὶ Τὸ σήκωσαν.Τὸ ἄλειψαν μὲ μύρα, τὸ τύλιξαν μὲ σεντόνια καὶ τὸ ἔβαλαν μέσα σὲ λάρνακα. Ὕστερα το τοποθέτησαν στὸ ἅγιο βῆμα ἑνὸς ναοῦ τῆς πολιτείας γιὰ νά τιμᾶται σὰν μαρτυρικὸ λείψανο. Κάθε φορὰ ὅμως πού γινόταν θεία λειτουργία καὶ ὁ διάκονος ἐκφωνοῦσε Τό «Ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οἱ κατηχούμενοι προέλθετε», ἔβλεπαν ὅλοι τὴ λάρνακα νά βγαίνει μόνη τῆς ἔξω ἀπὸ Τὸ ἱερό! Χωρὶς νά την ἀγγίζει ἀνθρώπινο χέρι, ἔφτανε μέχρι τὸν νάρθηκα τῆς ἐκκλησίας κι ἔμενε ἐκεῖ μέχρι τὴν ἀπόλυση. Ἔπειτα γυρνοῦσε πάλι μόνη της πίσω στὸ ἱερό! Ὅλοι ἔμεναν ἐκστατικοὶ μ' αὐτὸ ποῦ γινόταν. Τὸ πληροφορήθηκε κι ἕνας ἀπὸ τούς διακριτικοὺς πατέρες, καὶ παρακάλεσε Τὸ Θεὸ νά τοῦ δώσει ἐξήγηση.
Δὲν ἄργησε νά τοῦ φανερωθεῖ ἢ αἰτία τοῦ θαύματος. Άγγελος παρουσιάστηκε μπροστά του καὶ τοῦ λέει: Γιατί θαυμάζεις καὶ ἀπορεῖς γι' αὐτὸ πού συμβαίνει; Δὲν ἔλαβαν οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, καθὼς γνωρίζεις, ἐξουσία «του δεσμεῖν καὶ λύειν»; Κι ἀπὸ κείνους πάλι οἱ διάδοχοί τους, κ.ὅ.κ.; Αὐτὸν λοιπὸν τὸν ἀδελφό, πού ἀξιώθηκε νά χύσει Τὸ αἷμα του γιὰ Τὸν Χριστὸ καὶ ὅμως δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νά βρίσκεται μέσα στὸ ἱερὸ βῆμα ὅσο τελεῖται ἢ ἀναίμακτη θυσία, μάθε πώς ἄγγελος τόν διώχνει μέχρι Τὸν νάρθηκα. Γιατί, ἐνῶ ἦταν ὑποτακτικός του τάδε συνασκητή σου, ἀθέτησε τὴν ὑπακοή. Κι ὅταν ὁ γέροντάς του εὔλογα τον ἐπιτίμησε μὲ κανόνα, ἐκεῖνος τὸν ἄφησε κι ἔφυγε δεμένος μὲ τὸ ἐπιτίμιο καί, σὰν μάρτυρας μέν, ἔλαβε Τὸ μαρτυρικὸ στεφάνι. Σὰν δεμένος ὅμως μὲ ἐπιτίμιο ἀπὸ τὸν γέροντά του, δὲν μπορεῖ νά βρίσκεται μέσα στὸ ἱερό, ὅταν τελεῖται ἢ θεία λειτουργία.
Έκτός κι ἂν τοῦ λύσει τὸν κανόνα ὁ γέροντας πού τὸν ἔδεσε. Σὰν τά 'μαθε αὐτὰ ὁ ἅγιος ἐκεῖνος ἀσκητής, πῆρε Τὸ ραβδί του, πῆγε στὸν γέροντα τοῦ μάρτυρα καὶ τοῦ διηγήθηκε τὰ πάντα. 'Έπειτα τὸν πῆρε καὶ κατέβηκαν μαζὶ στήν 'Αλεξάνδρεια. Πῆγαν στὸν ναό, ὅπου βρισκόταν τὸ μαρτυρικὸ λείψανο. Ἄνοιξαν τὴν θήκη, πού περιεῖχε Τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρα, καὶ τοῦ ἔδωσαν κι οἱ δύο τὴν συγχώρηση. Ἔπειτα, ἀφοῦ τὸν ἀσπάστηκαν, στάθηκαν καὶ προσευχήθηκαν δοξολογῶντας Τὸν Θεό. Ἀπὸ τότε, ὅταν γινόταν θεία λειτουργία, παρέμενε ὁ μάρτυρας μοναχὸς ἀσάλευτος στὴ θέση του μέσα στὸ ἅγιο βῆμα.

 

Απὸ το βιβλίο: "Θαύματα καὶ Ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία"
Ιερὰ Μονὴ Παρακλήτου - Ωρωπού Ἀττικῆς

panagia40ek

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης