15 Ιουλ. 2020

Ο Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν σαλός & ομολογητής, ο εκ Γεωργίας: Η διδασκαλία του για τα Χαρίσματα

| Ιστολόγιο |


 

 

 

 

- Τί παράξενο πού είναι, Γέροντα, το πόσο πολύ αλλάζουν οι άνθρωποι όταν έρχονται σε σας! Ποιά δύναμη ενεργεί; Πώς γίνεται αυτό;
- Ο Κύριος, παιδί μου, μού έδωσε αυτή την δυνατότητα, για ό,τι κακό μπαίνει στον νου του ανθρώπου να τον βγάζω.
Και ό,τι είναι απαραίτητο για την Βασιλεία των Ουρανών να το βάζω. Πώς είναι δυνατόν να φανερώσω σε κάποιον τί θα πάθει ή τί ξέρω γι’ αυτόν; Εγώ γνωρίζω από τον Θεό τι περιμένει τον κάθε άνθρωπο. Αλλά να το πώ; Πρέπει; Μήπως δεν το αντέξει και τον καταστρέψω; Το μόνο που μπορώ να πω είναι:
«Παιδί μου, σε περιμένει πειρασμός». Να τον προειδοποιήσω, να τον δυναμώσω. Ο Θεός μου έδωσε και εκείνη την δύναμη να προφυλάξω τον άνθρωπο από έναν τέτοιο πειρασμό. Ένας πιστός μπορεί να έχει από τον Θεό το χάρισμα της προφητείας, αλλά πρέπει και να ξέρει πως θα το χρησιμοποιήσει. Πολλοί μοναχοί που δέχονται πόλεμο από τους κακούς λογισμούς με πολύ κόπο, άσκηση και προσπάθεια τους διώχνουν. Όμως ο Απόστολος Παύλος είχε φθάσει στην ανωτάτη βαθμίδα και ο άγιος νους του εξοστράκισε αμέσως τους πονηρούς λογισμούς. Δεν τους δεχόταν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έφθασε με κόπο και με άσκηση στο σημείο αυτό. Ενώ στην Παναγία ποτέ δεν διαπέρασε τον νου Της κακός λογισμός.

Από το βιβλίο: “ΜΑΛΧΑΖΙ ΤΖΙΝΟΡΙΑ, Ο Άγιος Γαβριήλ ο δια Χριστόν σαλός και ομολογητής (1929 – 1995)”

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης