7 Ιουλ. 2020

Δεν φτάσατε ακόμη εσείς στα μέτρα τους!

| Ιστολόγιο |


 

 

 

  Δύο από τους πατέρες παρακάλεσαν τον Θεό, για να τους πληροφορήσει σε ποιο μέτρο αρετής έφθασαν. Και άκουσαν φωνή που έλεγε·
«Σ’ αυτήν εδώ την πόλη της Αιγύπτου είναι κάποιος λαϊκός που ονομάζεται Ευχάριστος και η γυναίκα του ονομάζεται Μαρία. Δεν φτάσατε ακόμη εσείς στα μέτρα τους».
Ξεκίνησαν οι δύο γέροντες και ήρθαν στην πόλη και αφού ρώτησαν βρήκαν το καλύβι του όπου έμενε με τη γυναίκα του.
Της λένε·
«Πού είναι ο άνδρας σου;» και αυτή απάντησε· «Είναι βοσκός και βόσκει τα πρόβατα» και τους οδήγησε μέσα στο καλύβι του.
Κατά το δειλινό ήρθε ο Ευχάριστος με τα πρόβατα και μόλις είδε τους γέροντες τους ετοίμασε τραπέζι και έφερε νερό για να πλύνει τα πόδια τους.
Του λένε οι γέροντες· «Δεν θα γευτούμε τίποτε, εάν προηγουμένως δεν μας φανερώσεις την πνευματική εργασία σου».
Ο Ευχάριστος όμως απάντησε με ταπεινοφροσύνη·
«Εγώ είμαι βοσκός και αυτή είναι η γυναίκα μου».
Οι γέροντες όμως επέμεναν να τον παρακαλούν, αλλά δεν ήθελε να μιλήσει. Του είπαν τότε· «Ο Θεός μας έστειλε σε σένα».
Μόλις άκουσε αυτόν τον λόγο φοβήθηκε και τους είπε· «Να, τα πρόβατα αυτά τα έχουμε από τους γονείς μας. Εάν κάποιο εισόδημα ευλογήσει ο Θεός και αποκτήσουμε από αυτά, το χωρίζουμε σε τρία μερίδια, ένα μερίδιο για τους φτωχούς, ένα για την φιλοξενία και το τρίτο για τις ανάγκες μας. Από τότε που παντρεύτηκα, δεν ήρθαμε σε επαφή και αυτή είναι παρθένος, ο καθένας από μας κοιμάται χωριστά και τη νύχτα φοράμε τρίχινα, ενώ την ημέρα τα συνηθισμένα ρούχα μας. Μέχρι τώρα κανένας άνθρωπος δεν τα έχει μάθει αυτά».
Ακούγοντας αυτά οι γέροντες εθαύμασαν και έφυγαν δοξάζοντας τον Θεό.

 Από Το Βιβλίο Του Δημητρίου Τσάμη, «Μητερικόν, Διηγήσεις Και Βίοι Των Αγίων Μητέρων Της Ερήμου Ασκητριών Και Οσίων Γυναικών Της Ορθοδόξου Εκκλησίας», Των Εκδόσεων Πουρναράς

diakonima.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης