21 Ιουν. 2020

Ο πλανεμένος αναχωρητής

| Ιστολόγιο |


 

 


Κάποιος ἀναχωρητής, ἀπὸ ἀμάθεια πιὸ πολύ, δὲν ἤθελε νά παραδεχθεῖ πώς ὁ ἅγιος "Ἄρτος" ποῦ μεταλαμβάνουμε εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου.
Οἱ γέροντες τῆς Σκήτης, ὅταν τὸ ἔμαθαν, τὸν κάλεσαν καὶ τὸν κατήχησαν μὲ τὴν ὀρθὴ διδασκαλία τῆς 'Εκκλησίας γιὰ τὰ ἄχραντα Μυστήρια. Ἐκεῖνος ὅμως ἐπέμενε στὴν πλάνη του. Οἱ πατέρες τὸν ἄφησαν, ἀλλὰ προσευχήθηκαν νά τὸν φωτίσει ὁ Θεός, ὥστε νά καταλάβει τὴν ἀλήθεια.
Μία Κυριακὴ ὁ ἀναχωρητὴς συμμετεῖχε στὴ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸ ἅγιο βῆμα τοῦ ναοῦ τῆς Σκήτης. Τὴν στιγμὴ πού ὁ ἱερέας πῆρε στὰ χέρια του τὸ πρόσφορο γιὰ νά προσκομίσει, ὁ πλανεμένος μοναχὸς εἶδε ... κατάπληκτος ἕνα βρέφος ξαπλωμένο πάνω στὴν Άγία Τράπεζα. Και ὅταν ἄρχισε νὰ διαμελίζει τὸν Ἄρτο φάνηκε ἅγιος ἄγγελος ἀπὸ τὸ θυσιαστήριο κρατῶντας στό χέρι του ἕνα μαχαίρι. Συγχρόνως μὲ τὸν ἱερέα διαμέλισε κι Αὐτὸς τὸ θεῖο Βρέφος κι ἔχυσε τὸ Αἷμα Του στό ἅγιο Ποτήριο. Ὁ ἀναχωρητὴς ταράχθηκε.
Μὰ ὕστερα ἀπὸ λίγο, ὅταν πῆγε νά κοινωνήσει, συνέβη κάτι πιὸ φοβερό. Εἶδε μέσα στό ἅγιο Ποτήριο ἀνθρώπινη σάρκα βαμμένη στὸ αἷμα. Κλαίγοντας τότε ὁμολόγησε τὴν πλάνη του καὶ παρακάλεσε τὸν Κύριο νά σκεπάσει μὲ τὴ χάρη Του τὰ θεῖα Μυστήρια, γιὰ νά τολμήσει νὰ κοινωνήσει. Πραγματικά, μέσα στό ἅγιο Ποτήριο εἶδε πάλι ψωμὶ καὶ κρασί, ἀπὸ τὰ όποία μετάλαβε εὐχαριστῶντας τὸ Θεό.

panagia40ek.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης