8 Ιουν. 2020

Δεν ξεχνώ ... την ληστρική σύνοδο στο Κολυμπάρι

| Ιστολόγιο |


 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ …
Του ιατρού Μιχαήλ Φωτίου


Σάν σήμερα, πρίν ἀπό τέσσερα (4) χρόνια, ἔλαβε χώρα στήν Κρήτη ἡ ληστρική ψευδοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἄλλες ἐντολές ἔλαβαν ἀπό τήν ὁλομέλεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί ἄλλες ἀποφάσεις προέκριναν καί ὑπέγραψαν στό Κολυμπάρι!
Ὦ τῆς παρακοῆς καί τῆς παρανομίας!
Ὦ τῆς φρικτῆς περιφρονήσεως καί προδοσίας τῆς Ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως!
Ονόμασαν τούς παπικούς “ἐκκλησία” καί τούς ἀναγνώρισαν “ἱερωσύνη” καί “μυστήρια”!
“Νομιμοποίησαν” τούς γάμους τούς μεικτούς!
Ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, λειτούργησαν στό Κολυμπάρι, παρουσίᾳ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πολυμελοῦς ὁμάδος καρδιναλίων!
Προλείαναν τό ἔδαφος γιά τήν προσχεδιαζόμενη ἐκκλησιολογική ἀναγνώριση τῶν ἀχειροτόνητων καί καθηρημένων Οὐκρανῶν.
Ἔστρωσαν χαλί στήν ἐπέλαση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Στῶμεν καλῶς, ἀδελφοί μου. Στῶμεν μετά φόβου.
Ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά μᾶς στηρίζει στήν ὀρθοτόμηση τῆς Ἀληθείας.

augoustinos-kantiotis.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης