8 Ιουν. 2020

Αφορισμός: Η μάχη συνεχίζεται!

| Ιστολόγιο |


 


Του πρ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας ΑμβροσίουΖητώ την κατανόηση όλων υμών, όσοι επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, διότι θα επιμείνουμε στο θέμα του Αφορισμού. Και σήμερα δηλ. θα σας κουράσουμε, διότι θα σας απασχολήσουμε και πάλι με το ζήτημα αυτό. Δεν είναι θέμα αξιοπρέπειας, όπως εύκολα κάποιος θα μπορούσε να σκεφθεί.
Είναι ζήτημα αλλοιώσεως της Ορθοδόξου Διδασκαλίας. Η αλήθεια του Χριστού και η Διδαχή των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας δεν πρέπει να μολύνωνται με γνώμες ή και γνωμοδοτήσεις κάποιων Προσωπικοτήτων, δηλ. κοινωνικά ισχυρών προσώπων τα οποία θέλουν να αρέσουν στους ισχυρούς της ημέρας!
Έτσι, λοιπόν, έπειτα από την αμαρτωλού περιεχομένου, δαιμονικής δε εμπνεύσεως, Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, κατά την οποίαν ο επιβληθείς Αφορισμός είναι 
"ανυπόστατος και ανίσχυροςμε πολλή μεγάλη έκπληξη αναγνώσαμε ένα σχετικό άρθρο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου (της Κρήτης) κ. κ. Ανδρέα, ο Οποίος τυγχάνει και Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με τίτλο: "Επισκόπηση: Μεταξύ Κορωναϊού καί Αφορισμού".  
Το άρθρο αυτό αρχικά δημοσιεύθηκε στη Romfea.gr την 25ην Μαΐου, έπειτα δε και στην Εφημερίδα "ΚΙΒΩΤΟΣ" της 4ης Ιουνίου 2020, (σελ. 30-31), το περιεχόμενο του οποίου όχι απλώς μας εξέπληξε, αλλά και βαθύτατα μας πλήγωσε!
Έτσι, λοιπόν, η μάχη συνεχίζεται! "Θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνουν", καθώς λέγει και η λαϊκή παροιμία! Με κανέναν τρόπο δεν μπορούμε να χωνέψουμε τα υβριστικά και ανάδελφα, τα δαιμονικά λόγια του Σεβασμιώτατου, ο Οποίος γράφει:
"
Η χάρις του Παρακλήτου δεν έχει σχέση με τα στεγανά ιδεολογικών σκοπιμοτήτων ή αγκυλώσεων. Άλλωστε τα δύο αυτά συνδέονται. Ο δε Νυμφίος της Εκκλησίας Χριστός τραυματίζεται βαθύτατα, όταν Τον εγκλωβίζουμε σε απνευμάτιστες ιδεοληψίες"!
Σεβόμενος τον εαυτό μου ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ να αφήσω αναπάντητη μια τόσο μεγάλη ύβρη! Ο Σεβασμιώτατος και εν Χριστώ Αδελφός μου κ. Ανδρέας με κατηγορεί δημοσίως, ότι 
"ετραυμάτισα τον Χριστόν, τον Νυμφίον της Εκκλησίας"!
Επειδή, λοιπόν,
"πάσσαλος πασσάλω εκκρούεται" απάντησα στον Σεβασμιώτατο υβριστή μου με μια σκληρή, δυστυχώς πολύ σκληρή, επιστολή. Σας την παραθέτω, ζητώ δε την επιείκειάν σας και την προσευχήν σας.
Τέλος, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτην Αρκαλοχωρίου κύριον Ανδρέαν ζητώ να σέβεται τους Αδελφούς και Συλλειτουργούς του και μάλιστα τους
προβεβηκότας εις ηλικίαν” και αναλώσαντας την ζωή τους στην Διακονία του Ευαγγελίου και του φρικτού Θυσιαστηρίου.

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 08.06.2020

*********************+  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Εν Αιγίω τη 16η Μαΐου 2020

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην  Ἀρκαλοχωρίου κλπ.
Κύριον κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
Πολιτιστικόν Πολύκεντρον
703 00  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

Ἐλλογιμώτατε καί Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
Ἐλλογιμώτατε, διότι ἀνήκετε εἰς τούς «σοφούς» τοῦ κόσμου τούτου, ὡς Καθηγητής τοῦ Α.Π.Θεσσαλονίκης,
Σεβασμιώτατε, διότι ἀνήκετε εἰς τήν χορείαν τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ δούλων, ὁ Ὁποῖος, κατά τήν ἄκραν Αὑτοῦ ἀγαθότητα, ἐξελέξατο καί Ὑμᾶς καί ἐμέ τόν ἀνάξιον ὡς Ἐπίσκοπον, «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ»!

Καί Ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, διότι επιθυμῶ νά Σᾶς τονίσω τό ἀφιλάδελφον τῆς πρός με συμπεριφορᾶς Σας, καθώς τοῦτο, δηλαδή τό ἀφιλάδελφον, ἐκφράζεται διά τῶν σκέψεων καί τῶν στοχασμῶν Σας, αἵτινες ἐμπεριέχονται εἰς τό ἄρθρον Σας μέ τίτλον: «Επισκόπηση: Μεταξύ κορωνοϊού καί αφορισμού», τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη χθές μόλις εἰς τήν ἠλεκτρονικήν Ἐφημερίδα «romfea.gr». Ἐπιτρέψατέ μοι, λοιπόν, εἰς ἐμέ τόν ἀδαῆ καί ἀνάξιον, νά ἀντιτάξω τάς ἡμετέρας ταπεινάς σκέψεις καί ἀντιρρήσεις εἰς τό Ὑμέτερον ἄρθρον, ὡς σοφοῦ Πανεπιστημιακοῦ Διδασκάλου, χρησιμοποιῶν τόν εὐθύν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου: «ἔστω δέ ὁ λόγος ὑμῶν τό ναί, ναί, οὔ, οὔ∙ τό δέ περισσόν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθ. ε΄, 37).
Ἐπιτρέψατέ μοι δέ νά ἀρχίσω τήν παροῦσαν ἀντιφώνησιν καί διαμαρτυρίαν μου μέ τόν Ὑμέτερον σοφόν λόγον, τόν ἐμπεριεχόμενον εἰς τήν ἱστοσελίδα Σας: «Στη διαδικτυακή περιήγηση συναντάμε το καλό και το κακό, το φως και το σκοτάδι, την αγάπη και το μίσος, τον Χριστό και τον αντίδικο, την Εκκλησία και την πλάνη»!!!
Μετά πολλῆς προσοχῆς, λοιπόν, ἀνέγνωσα τάς σκέψεις καί τούς στοχασμούς Σας. Ἡ κεκαλυμμένη περιφρόνησις πρός ἕνα ταπεινόν ἐν Χριστῷ Ἀδελφόν Σας ἐκφράζεται τεχνηέντως μέν, πλήν ὅμως καί σαφῶς!
   Ἰδού, λοιπόν, ἡ ἀπόδειξις:
-- «Ο Αφορισμός. Το ουράνιο και επίγειο επιτίμιο της πανδημίας του κορωναϊού μας έθεσε σε εμπόλεμη κατάσταση. Κερδίσαμε τη μάχη. Αντί να δοξάζουμε οι χριστιανοί τον Θεό, αντί να προσευχόμεθα, έχουμε εισέλθει στον πειρασμό λογισμών και διαλογισμών...
Ο πειρασμός έφθασε μέχρι την ανάγνωση αφορισμού για τους: Κυριάκο, Νίκη και Νικόλαο. Πρόκειται για αφορισμό που διαβάστηκε εκ του ασφαλούς ...
Οι χαρισματικοί Άγιοι Γέροντες Πορφύριος, Παΐσιος ...
... οι Άγιοι σιωπούσαν, προέβλεπαν και προέλεγαν. Και ερωτώ, γιατί όταν για όλους μας ξεκινούσε το πνευματικό επιτίμιο του κορωναϊού, δεν έπεφτες (ἐννοείτε τήν ἀναξιότητά μου) σε προσευχή ... Στη συνέχεια, γιατί ως χαρισματικός επίσκοπος, δεν ανέλαβες την ευθύνη .... να μεταβείς σε Ορθόδοξη χώρα ...
Η χάρις του Παρακλήτου δεν έχει σχέση με τα στεγανά ιδεολογικών σκοπιμοτήτων ή αγκυλώσεων ... Ο φωτισμός της Χάριτος του Παρακλήτου δεν εγκατέλειψε τον έχοντα την ευθύνη Πρωθυπουργό...
» --
   Εἰς τό «σοφόν» (;;;;;) ὡς πρός τό περιεχόμενόν του Σημείωμά Σας μεταξύ των άλλων ἐμπεριέχεται καί ἡ ἀκόλουθος φρᾶσις: «Ο δαίμονας, εκτός βέβαια και αν αρνιόμαστε την ύπαρξή του, πανηγυρίζει και με τους αφορισμούς της επισκοπικής μας εξουσιαστικής αυθεντίας. Εδώ όμως το ζήτημα είναι ἡ επίσκεψη, ο φωτισμός του Παρακλήτου».
Καί τώρα, Σεβασμιώτατε Ἱεράρχα τῆς Ὀρθοδοξίας καί σοφέ Πανεπιστημιακέ Καθηγητά κύριε Ἀνδρέα, ἄς ἔλθωμεν εἰς τήν διερεύνησιν τῶν ὕπερθεν διατυπωθέντων ἰσχυρισμῶν Σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΠΡΩΤΗ:

Ὡς Ἐπίσκοπος ψεύδεσθε ἀσυστόλως καί ὡς Πανεπιστημιακός Καθηγητής διαστρέφετε τήν ἀλήθειαν, ὅταν γράφετε: «Οι χαρισματικοί Άγιοι Γέροντες Πορφύριος, Παΐσιος..., οι Άγιοι σιωπούσαν ...»

ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ:

Ἡ ἐλαχιστότης μου ἠρώτησε τόν Ἅγιον Παΐσιον, ἔλαβε δέ τήν ἑξῆς ἀπάντησιν:
«Αυτούς έπρεπε να τους αφορίζει η Εκκλησία. Λυπούνται τόν ἀφορισμό... Και τελικά ποιοί κυβερνούν; Σε αναπαύει αυτή η κατάσταση; ... Αν δεν αντιδράσουμε, θα σηκωθούν οι πρόγονοί μας από τούς τάφους. Η Ελλάδα, η Ορθοδοξία, με την παράδοσή της, τους Αγίους και τους ήρωές της, να πολεμείται από τούς ίδιους τους Έλληνες και εμείς να μη μιλάμε
Είναι φοβερό! Αν οι Χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα» !!!
[1]

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ:

Γράφετε εἰς τό Σημείωμά Σας: «Ο δαίμονας, ... πανηγυρίζει και με τους αφορισμούς της επισκοπικής μας εξουσιαστικής αυθεντίας». Σᾶς ἐρωτῶ ἐντίμως, ἀλλά καί ἀδελφικῶς: Πῶς γνωρίζετε, ὅτι ὁ δαίμων πανηγυρίζει, ἐπειδή ὁ ὑποσημειούμενος, χρησιμοποιῶν τήν ἐξουσιαστικήν αὐθεντίαν του, προέβη εἰς τόν Ἀφορισμόν «του Κυριάκου, της Νίκης καί τοῦ Νικολάου;», ὅπως ἐπί λέξει γράφετε; Συνομιλεῖτε ἆραγε μέ τούς δαίμονες καί αὐτοί Σᾶς ἀποκαλύπτουν τίς σκέψεις των, τά μυστικά των, τόν πόνον των; ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ!  
Ἄρα καί πάλιν ψεύδεσθε, διότι βάζετε εἰς τό στόμα τῶν δαιμόνων λόγια, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τήν φαντασίαν Σας καί τά ὁποῖα χρησιμοποιεῖτε ὡς βέλη κατά τοῦ ἐν  Χριστῷ Ἀδελφοῦ Σας! 
Ἡ ἐλαχιστότης μου, λοιπόν, ὁμιλεῖ μέ τόν Ὅσιον Παΐσιον καί τό ἀποδεικνύει!
Ὑμεῖς δέ - χωρίς νά τό ἀντιλαμβάνεσθε - γράφοντες, ὅτι «ο δαίμονας ...πανηγυρίζει...», ἐμφανίζεσθε ὡς νά συνομιλεῖτε μέ τούς δαίμονας,
συγχρόνως δέ καί ἐπιβεβαιώνετε, ὅτι με τόν ἐπιβληθέντα Ἀφορισμόν τά πρόσωπα αὐτά ἀπεκόπησαν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, ἀπεστερήθησαν τῆς ἀγκάλης τοῦ Θεοῦ καί, συνεπῶς, παρεδόθησαν εἰς τόν μισόκαλον Διάβολον, τοῦ ὁποίου τά σχέδια ὑπηρετοῦν! Ἔκλεισαν τούς Ναούς! Ἀπηγόρευσαν τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, κατήργησαν τό Πάσχα, εἰσήγαγον τήν πλάνην ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία μεταδίδει τόν ἰόν, διέλυσαν τήν Ἐκκλησίαν...!
Ὑμεῖς - καί ὡς Ἐπίσκοπος και ὡς Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος - προφανῶς, ἐπικροτεῖτε ταῦτα πάντα, διό και ἐπισφραγίζετε τό ἀπαράδεκτον ἄρθρον Σας μέ τά λόγια:
«
Άν όμως ... η δοκιμασία του κορωναϊού επανέλθει, η συνεργασία Εκκλησίας - Πολιτείας, μέσα από την πρόσφατη εμπειρία μας, θα είναι χρησιμότατη για να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε το πνευματικό επιτίμιο του κορωναϊού», δηλαδή θά  συνεχισθῇ τό κλείσιμον τῶν ἱερῶν  Ναῶν κ.λπ. !!!
Ὅθεν, κατακλείων τήν παροῦσαν αἰχμηράν διαμαρτυρίαν μου, Σᾶς ἐρωτῶ: Ἀφοῦ ἀναγνωρίζετε τόν κορωναϊόν «ως πνευματικό επιτίμιο», ἤ ὡς «ουράνιο και ἐπίγειο ἐπιτίμιο...», διατί δέν στρέφετε τά ὄμματα τῆς ψυχῆς Σας καί εἰς τόν Οὐρανόν;

Σᾶς εὐχαριστῶ, λοιπόν, διά τήν περιφρόνησιν
καί Σᾶς συγχωρῶ ἐκ βάθους καρδίας! Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ
Μετ’ ἀδελφικῶν ἀσπασμῶν

(Υπογραφή)
+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:

α) Ίεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
Ἁγ. Μηνᾶ, 25 – 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
β)  Ιστοσελίδα «romfea.gr»

[1] Βλ. συνημμἐνον - Επίσης www.pentapostagma.gr/ekklisia/pneymatika-ofelima

 * * *

Άγιος Παΐσιος: «Αυτούς έπρεπε να τους αφορίζει η Εκκλησία. Λυπούνται τον αφορισμό!»

- Η Εκκλησία πρέπει να πάρει θέση, γιατί αν οι Χριστιανοί δεν ομολογήσουμε, δεν αντιδράσουμε, αυτοί θα κάνουν χειρότερα.
- Γέροντα, δεν φοβάστε έτσι που μιλάτε;
- Τι να φοβηθώ; Τον τάφο μου τον έχω ανοίξει. Αν δεν τον είχα ανοίξει, θα με απασχολούσε που θα κουραζόταν ο άλλος να σκάψει. Τώρα θα χρειαστεί να ρίξει μόνο λίγους τενεκέδες χώμα... Κατάσταση είναι αυτή; Δικαστικοί να φοβούνται να δικάσουν, να κάνουν μηνύσεις για εγκληματίες και να τους απειλούν ο ένας και ο άλλος και να αναγκάζονται να τις αποσύρουν; Και τελικά ποιοι κυβερνούν; Σε αναπαύει αυτή η κατάσταση; Έχω υπ’ όψιν μου έναν άλλο άθεο, έναν βλάσφημο, που τον αφήνουν στην τηλεόραση και μιλάει, ενώ έχει πει τα πιο βλάσφημα λόγια για τον Χριστό και την Παναγία. Δεν παίρνει και η Εκκλησία μια θέση να αφορίσει μερικούς. Αυτούς έπρεπε να τους αφορίζει η Εκκλησία. Λυπούνται τον αφορισμό!
- Γέροντα, τι θα καταλάβουν με τον αφορισμό, αφού τίποτε δεν παραδέχονται;
- Τουλάχιστον να φανεί ότι η Εκκλησία παίρνει μία θέση.
- Η σιωπή της, Γέροντα, είναι σαν να τα αναγνωρίζει;
- ΝΑΙ
- Δηλαδή, Γέροντα, πρέπει πάντα να ομολογούμε το «πιστεύω» μας;
- Χρειάζεται διάκριση. Είναι φορές που δεν πρέπει να μιλήσουμε και άλλες φορές που πρέπει να ομολογούμε με παρρησία το «πιστεύω» μας, γιατί φέρουμε ευθύνη, αν δεν μιλήσουμε. 
Σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια ο καθένας μας πρέπει να κάνει ότι γίνεται ανθρωπίνως και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνως να το αφήνει στον Θεό. Έτσι θα έχουμε ήσυχη της συνείδησή μας ότι κάναμε εκείνο που μπορούσαμε. Αν δεν αντιδράσουμε, θα σηκωθούν οι πρόγονοί μας από τους τάφους. 
Η Ελλάδα, η Ορθοδοξία, με την παράδοσή της, τους Αγίους και τους ήρωές της, να πολεμείται από τους ίδιους τους Έλληνες και εμείς να μη μιλάμε! Είναι φοβερό! Αν οι Χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα.


Από το βιβλίο: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ - ΛΟΓΟΙ Β’, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
Του ΙΕΡΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ” - ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Κεφάλαιο 1ο: «Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ» - Μέρος: «ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ» - Σελίδες 34, 35, 36 & 37

mkka.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης