29 Μαϊ. 2020

Ο τελευταίος λόγος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πριν από την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως

"Cognosco Team"