30 Απρ. 2020

Τα σημεία των καιρών μέσα από τις προφητείες των Αγίων

| Ιστολόγιο |


 

 

 

Η τοιχογραφία του πολέμου των 200 εκατομμυρίων στρατιωτών, της 6ης σάλπιγγας

 

 

 


Οι Άγιοι, μας καθοδηγούν στην ερμηνεία των προφητικών βιβλίων. Με ακρίβεια ο Άγιος Νείλος ο μυροβλύτης προείπε την πνευματική κατάπτωση του 20ού αιώνα, που οδήγησε στη Νέα Τάξη: 
«Κατά το 1900 έτος, βαδίζοντες προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος (1992), άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου, να γίνεται αγνώριστος… Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τον μέγιστον βαθμόν, και ουαί εις τους θησαυρίζοντας αργύρια. Αι πορνείαι, μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι, θα πολιτεύονται εν τω καιρώ εκείνω και δια την ενέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβον εις το άγιον Βάπτισμα ως και την τύψιν της συνειδήσεως». Ο Άγιος Καλλίνικος της Τσερνίκα από τη Ρουμανία, έμαθε με αποκάλυψη, ότι δεν αρχίζουν στην εποχή του (1848) τα γεγονότα της Συντελείας, αλλά αρχίζουν το 1992. Ο Άγιος Ανδρέας Καισαρείας την «παγκοσμιοποίηση» - όπως αλλιώς αποκαλείται η Νέα Τάξη - που αρχίζει τότε, την ονομάζει παγκόσμια Βαβυλώνα.

Και ο Άγιος Παΐσιος: «Όταν ακούσετε ότι τα νερά τού Ευφράτη τα κόβουν από ψηλά οι Τούρκοι με φράγματα και τα χρησιμοποιούν για αρδευτικά έργα (ήδη το κάνουν), τότε να ξέρετε ότι ήδη έχουμε μπει στην ετοιμασία του μεγάλου εκείνου πολέμου και ότι προετοιμάζεται ο δρόμος για τις δύο (2) μυριάδες μυριάδων στρατού, των από ανατολών ηλίου, που αναφέρει η Αποκάλυψη»
Επίσης βεβαίωσε ο Άγιος, ότι το 1986 στο Τσέρνομπιλ είχαμε την 3η σάλπιγγα:
«Εκεί, στην Αποκάλυψη, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος αναφέρει, ότι είδε αστέρα μέγαν καιόμενον να πέφτει από τον ουρανό μολύνοντας, πικραίνοντας και δηλητηριάζοντας θανάσιμα τα νερά και τις πηγές των υδάτων... Και το όνομα του αστέρος Άψινθος» (=Ουκρανικά Τσέρνομπιλ)!

Ο Άγιος Νείλος ο μυροβλύτης προείπε με ακρίβεια ότι μετά τον 20ό αιώνα, δηλ. μετά το 7500 από Αδάμ (1992), θα γίνει η «8η Οικουμενική Σύνοδος», όπως την ονομάζει, όταν καταπαύσουν οι ταραχές (πόλεμοι και εσωτερικές ακαταστασίες), διότι ως τότε «θέλει φιλονικούν ακαταπαύστως, και δεν θέλουν εύρει ούτε αρχήν ούτε τέλος»! Θα ειρηνεύσει τότε τον κόσμο, ο της Μεγάλης Βουλής «ισχυρός άγγελος» σταματώντας τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και περιορίζοντας τη δράση των πονηρών πνευμάτων. Στη Σύνοδο αυτή των Ορθοδόξων, που προφητεύθηκε και από τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ, ως γεωργός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, κατά τον Άγιο Νείλο, «θα διαλέξει τον σίτο από το άχυρο και τότε θα ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι»…». Δεν πρόκειται να πάθουμε, σαν χώρα, κάτι σοβαρό από την Τουρκία, αντίθετα σύντομα θα ωφεληθούμε, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος: «Θα γίνει σύγκρουση στο Αιγαίο. Εμείς δεν θα πάθουμε μεγάλο κακό. Τότε θα επέμβει από πάνω ο Ρώσσος και θα γίνει όπως τα λέει η προφητεία του Αγίου Κοσμά.

Οι μεγάλοι θα φροντίσουν… Την Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες πρέπει να τη φυλάξουν. Και έτσι ο Θεός θα τη χαρίσει σε μας. Θα μας βοηθήσει ο Θεός, γιατί είμαστε Ορθόδοξοι». Και όταν είπαν στον Άγιο: «Γέροντα, τί χριστιανοί είμαστε; Ξέρεις έξω πόσο αμαρτωλά ζουν οι Έλληνες»; εκείνος τους απάντησε σοφά: «Υπάρχει η μαγιά και αυτή η μαγιά κρατάει την Εκκλησία και την Ελλάδα. Γι’ αυτή τη μαγιά ο Κύριος θα κάμει ότι θα κάμει». Η Ελλάδα θα μεγαλώσει: «Η Ελλάς, η Ελλάς θα δείτε σε λίγο πόσο θα γίνει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη. Όχι μόνο θα δείτε, … θα είναι εξαίρετο και λαμπρό παράδειγμα εις όλη την Οικουμένη», έλεγε ο γέρων Σίμων ο Αρβανίτης. 
Αλλά οι Έλληνες θα τραβήξουν πολλά, ανάλογα με τις συλλογικές και προσωπικές αμαρτίες και τη μετάνοιά τους.

(Απόσπασμα Κειμένου)

imdleo.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης