16 Απρ. 2020

O Χριστός ξανασταυρώνεται ...

| Ιστολόγιο |


 

 

Σήμερα ο Χριστός ξανασταυρώνεται, όπως και τότε, που παρότι τούς τυφλούς ἐφώτισε, τούς λεπρούς εκαθάρισε, παραλύτους ανόρθωσε, ο λαός του ανταπέδωσε "αντί τοῦ μάννα χολήν∙ ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος· ἀντί τοῦ ἀγαπᾶν με σταυρῷ με προσηλώσατε..."
Σήμερα ο Χριστός Σταυρώνεται ξανά και ξανά από τους ανθρώπους. Τι τους ενοχλεί;

Μήπως το «ο Θεός αγάπη εστί» (Α΄Ιω. 4,8), μήπως το «αγαπάτε αλλήλους» (Ιω. 13,34), μήπως το «ανεχόμενοι αλλήλους εν αγάπη» (Εφ. 4,2), μήπως το «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» (Ματθ. 5,44), μήπως το «όσα αν θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω και υμείς ποιείται αυτοίς» (Ματθ. 7,12), μήπως το «πάντα ημών εν αγάπη γινέσθω» (Α΄Κορ. 16,14), μήπως το «πράος και ταπεινός εν τη καρδία» (Ματθ. 11,29), μήπως το «μη νοιώσεις μίσος για τον αδελφό σου» (Λευϊτ. 19,17), μήπως το «ο αναμάρτητος υμών πρώτος τον λίθον βαλέτω» (Ιω. 8,7), μήπως το «μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε» (Ματθ. 7,1), μήπως το «αλλήλους τα βάρη βαστάζετε» (Γαλ. 6,2), μήπως το «ευλογείτε και μην καταράσθε» (Ρωμ. 12,14), μήπως το «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία» (Ματθ. 5,8), μήπως το «αδιαλείπτως προσεύχεσθαι» (Α΄Θεσ. 5,17);...

Μήπως το ότι δεν θα ωφεληθεί όποιος κερδίσει τον κόσμο όλο αλλά χάσει την ψυχή του, μήπως επειδή λέγει ότι είναι σαν να κάνεις καλό σε Εκείνον, αν τρέφεις τον πεινασμένο, αν ποτίσεις τον διψασμένο, αν φιλοξενήσεις τον ξένο, αν ντύσεις τον γυμνό, αν επισκεφτείς τον αρρωστημένο και τον φυλακισμένο; Επειδή σου ζητάει να κάνεις το καλό σε όσους δεν μπορούν να σου το ανταποδώσουν, δηλαδή σε φτωχούς, ανάπηρους, τυφλούς;

Μήπως επειδή σου ζήτησε να τηρήσεις τις Εντολές, να μη φονεύσεις, να μη μοιχεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ν’ αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου και αν θέλεις να γίνεις τέλειος, να γίνεις φτωχός και να Τον ακολουθήσεις; Μήπως επειδή σου λέγει να αγαπήσεις τον Κύριό σου και Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την διάνοια και με όλη σου την δύναμη; Μήπως επειδή σου λέγει να μην αμαρτάνεις, αλλά να μετανοείς και να πιστεύεις στο Ευαγγέλιο, να κόβεις από την ρίζα τους κακούς λογισμούς, τις πονηρίες, τις πορνείες, τις μοιχείες, την ασέλγεια, τις κλοπές, τους φόνους, τις πλεονεξίες, τις δολιότητες, τις βλασφημίες, την υπερηφάνεια, την αφροσύνη;

Επειδή σε θέλει να πεινάς και να διψάς για την αρετή, να ελεείς, να συγχωρείς, να ειρηνεύεις τους ανθρώπους, να είσαι ευτυχής και να χαίρεις όταν σε καταδιώκουν και σε συκοφαντούν για την αρετή και την πίστη σου σ’ Εκείνον; Μήπως επειδή σου ζητάει να ταπεινωθείς, να μην εξυψώνεις τον εαυτό σου και να μην υποκρίνεσαι, να μην οργίζεσαι, να μην αντιστέκεσαι στον κακό άνθρωπο, να νηστεύεις, να φυλάγεσαι από την πλεονεξία, να αποφεύγεις τον πλούτο και να μην αποταμιεύεις υλικά στη γη, αλλά πνευματικά αγαθά στον ουρανό, φροντίζοντας για την Βασιλεία του Θεού; Μήπως επειδή σου λέγει ότι όποιος πιστεύει σ’ Εκείνον και τηρήσει τον Λόγο Του μεταβαίνει από τον θάνατο στη ζωή και δεν θα ιδεί ποτέ θάνατο;

Τι απ΄ όλα αυτά δεν τους αρέσει;

Στρατής Ανδριώτης

stratisandriotis.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης