10 Απρ. 2020

Αναγκαίες διευκρινίσεις για την Γερόντισσα Γαλακτία

| Ιστολόγιο |


 

 

 

 

Γερόντισσα Γαλακτία

 ________________________

 

 Ἀρχιμανδρίτη Ἀντωνίου Φραγκάκη
ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κρήτης 
 

   Αὐτές τίς ἡμέρες, λόγῳ κορωναϊοῦ, ἔχει ὀργιάσει καί τό φαινόμενο τῆς ψευδοπροφητείας!!! Τό 90% ἀπ’ ὅσα κυκλοφοροῦν, εἶναι ἀποκυήματα «εὐσεβοῦς» φαντασίας ἤ ἄμεσα καμουφλαρισμένα ἐνεργήματα τοῦ σατανᾶ.
Αὐτός εἶναι ὁ πιό ἐπιτήδειος ἠθοποιός, ὁ πιό ἐξησκημένος ὑποκριτής, ὁ πιό εὐέλικτος μασκοφόρος, πού γνωρίζει νά φοράει ὅλα τά προσωπεῖα, νά ὑποδύεται ὅλους τούς ρόλους, νά μετέρχεται ὅλα τά σχήματα γιά νά ξεγελάει τά θύματά του ... Κατά τόν μέγιστο ἐπιστήμονα τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα Ὅσιο Ἀντώνιο καθηγητή τῆς ἐρήμου «εὔκολον τῷ διαβόλῳ τά εἰς κακίαν σχήματα»!

Διό πρόσχωμεν καλοπροαίρετοι ἀδελφοί σχετικά μέ ὅ,τι κυκλοφορεῖ γιά τήν Γερόντισσα.
Εἶναι καθησυχαστική γιά τόν κορωναϊό, ἀλλά αὐτά πού ἀνηρτήθησαν εἶναι μόνο ψεύδη… ψευδέστατα.
Επαναλαμβάνω γιά πολλοστή φορά, ὅτι ὅσα εἶπε γιά τό μέλλον, δέν ὑπερβαίνουν τό περιεχόμενο τῆς μιᾶς παραγράφου. Ἦταν συνοπτικές, ἁπλές καί ξεκάθαρες διατυπώσεις.
Δέν μιλοῦσε, ὅπως κάθε ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, πρός ἐπίδειξη καί ἐντυπωσιασμό ἀλλά γιά ὁλόθυμη μετάνοια καί πνευματικό καταρτισμό.
Προφήτης ἀληθινός δέν εἶναι αὐτός πού ἐξαγγέλλει πολλές λεπτομέρειες γιά τό μέλλον, πρᾶγμα ἀνωφελές καί ἀνούσιο, ἀλλά αὐτός πού μέ ἐπίμονο ἀσκητικό ἀγῶνα ἐκκαθάρισε καί ἐξάγνισε τήν ψυχή καί τό νοῦ καί ἐκοινώνησε καί προσομίλησε μέ τόν ζῶντα Θεό! Προφήτης εἶναι αὐτός πού ἔχει τό χάρισμα τῆς ἐμπειρικῆς - βιωματικῆς θεολογίας καί δύναται νά ξεχωρίσει ἀπλανῶς τό ἄκτιστο ἀπό τό κτιστό, τό θεϊκό ἀπό τό δαιμονικό, τό πραγματικό ἀπό τό φανταστικό. Αὐτός πού διακρίνει τήν ἀποκάλυψη ἀπό τήν ψύχωση. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης λέγει ὅτι οἱ αἱρέσεις ἀναπτύσσονται ἐκεῖ ὅπου ἀπουσιάζουν οἱ προφῆτες, γιατί ἀπουσιάζει τό βίωμα τῆς ἀληθείας καί ἐπικρατεῖ ἡ πλάνη τῆς ἀγυρτείας! Ἐκλαμβάνουν τότε οἱ ἀδαεῖς ἄνθρωποι τίς ἐνέργειες τῶν δαιμόνων ὥς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ! Καί φυσικά σκοτίζονται ἀμεσότερα καί ἀρρωσταίνουν (πνευματικά) ἐντονώτερα.

Ἡ Γερόντισσα, μᾶς εἶχε ἀνεπιτήδευτα δείξει τήν ἐπιτυχῆ πρακτική τῆς ἐθελούσιας αὐτοεξουδένωσης. Δέν «ἔκοψε μπόι» στά μάτια τῶν ἄλλων, δέν ἄναψε γύρω της «φῶτα», δέν στόχευσε στίς ἐπευφημίες καί στήν ἀναγνώριση κανενός.
Ἐναντιθέτως, ἦταν ὅ,τι ἐβδελύσσετο ή Γερόντισσα μέχρι βαθυτάτης ἀποστροφῆς καί ἀπαρακλήτου πένθους ὅταν τό διέκρινε ...
Ἐκρύβετο ἐπιμελῶς καί ἀπεκαλύπτετο μόνο θαυμαστῶς! Εἶχε ταπείνωση μέχρι δίψα ἀτιμίας καί οἰκουμενική ἀγάπη μέχρι αὐτομίσους. Ἐταυτίζετο μυστηριωδῶς μέ «παγγενῆ τόν Ἀδάμ» γι’ αὐτό μετανοοῦσε γιά ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη καί θεωροῦσε τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων δικά της.
Ἐδῶ βρίσκεται καί τό μυστικό τοῦ ἀγαθοτάτου λογισμοῦ, ἐνῶ ἦταν πανέξυπνη, καί τῆς ἀπόλυτης ἀκατακρισίας της. Σκορποῦσε χαρά στούς γύρω της καί θρηνοῦσε στήν μόνωσή της! Πόσες φορές δέν τήν βρῆκα μόνη, νά εἶναι βουτηγμένη στούς λυγμούς καί στούς θρήνους, νά ἐλεεινολογεῖ τόν ἐαυτό της, νά γρονθοκοπεῖ μέ δύναμη τό στέρνο καί τό πρόσωπό της καί νά αὐτοχαρακτηρίζεται ὥς ἡ αἰτία τῆς ταλαιπωρίας καί τῆς κακοδαιμονίας τοῦ σύμπαντος κόσμου!
Αὐτοαποκαλοῦνταν «πόρνη, ληστίνα καί φόνισσα»!!! «Πόρνη» ἡ ἀγνότατη μέχρι ἀκροτάτου λογισμοῦ!!! Ἀφήνω τούς ἄλλους χαρακτηρισμούς …

Πόσες ὅμως δακτυλοδεικτούμενες δέν ἀναπαύθηκαν στήν μητρική ἀγκαλιά της! Μάρτυς μου Κύριος ὁ Θεός ὅτι ὑπῆρξαν τέτοιες περιπτώσεις καί εἶχαν σωτήρια ἀποτελέσματα. Συνέτριβε ψυχικά χωρίς νά προσβάλλει βλοσυρά καί χωρίς νά ἰσοπεδώνει ἐλεγκτικά! Κυρίως μεγάλοι ἁμαρτωλοί ἦταν οἱ κατ’ ἐξοχήν ἀποδέκτες τῆς ἀγάπης της.

Ἔλεγε: «μακριά ἀπό ἀνθρώπους καί ἰδίᾳ γυναῖκες πού λένε ὅτι βλέπουν Χριστό, Παναγία, Ἁγίους… Αὐτός πού βλέπει ἰσοπεδώνεται καί δέν μπορεῖ, ἀκόμη κι ἄν θέλει, νά μιλήσει.
Τό πολύ πολύ νά πεῖ μερικά πράγματα λίγο πρό τοῦ τέλους του μέ θεϊκή ἐντολή ἀλλά καί αὐτά ἔχουν μεγάλο κόστος. Δυναμώνουν τό πένθος καί τή μετάνοια! Ποιό χῶμα, ποιά λάσπη θά περιγράψει τόν ἀκηλίδωτο Ἥλιο ἤ τά βάθη τοῦ οὐρανοῦ;».

Κάποτε τήν πίεσα πολύ νά μοῦ φανερώσει κάτι. Τό ἔκανε γιατί μέ ὑπεραγαποῦσε καί δέν ἤθελε νά μέ δυσαρεστήσει ἀλλά ἦταν ἔκτυπη καί ἀνάγλυφη στήν ἔκφραση τοῦ προσώπου της ἡ συστολή καί ἡ ἀμηχανία της καί στήν διατύπωση τοῦ λόγου ἡ ἐκφραστική φειδώ της. Τώρα, βρήκαμε σέ μιά χαρτόκουτα πολλά σημειώματα καί ποιήματά της. Τῆς ἄρεσε πολύ νά γράφει. Εἶχε λόγο μοναδικό. Τό προσωπικό της ἡμερολόγιο εἶναι κτῆμα μου. Σέ ἕνα χαρτί πού τώρα βρέθηκε, ἔγραφε: «στίς 25 Ἰουνίου 2011 ὁ πατήρ Ἀντώνιος μέ πίεσε νά τοῦ συζητήσω μυστικά τῆς εὐχῆς. Εἶπα κάτι ἀλλά ἔκλαψα πολύ! Ποιά εἶμαι ἐγώ;
Ὁ Θεός μέ σιργουλεύει νά μετανοήσω κι ἐγώ θά συζητήσω τά ἄδηλα καί τά κρύφια τῶν μυστηρίων Του σάν νά εἶμαι ἰκανή;
“”καί εἶπεν ὁ Θεός τῷ ἁμαρτωλῷ. Ἵνα τί σοι ἐκδιηγεῖ τά δικαιώματά Μου καί ἀναλαμβάνεις τήν Διαθήκην Μου διά στόματός σου;””
Κύριε ἐλέησον! Πῶς νά τολμήσω, ὄχι νά ξαναμιλήσω ἀλλά νά σέ ξαναντικρύσω;».

Αὐτή, ὅπως καταλαβαίνετε ἀδελφοί μου, εἶναι ἡ μεγάλη διαφορά τῶν γνησίων σκυταλοδρόμων τοῦ Πνεύματος ἀπό τούς «ψευδοφωτισμένους» διεκδικητές τοῦ προφητικοῦ φθέγματος! Πού ἄν τούς ἀμφισβητήσεις, χαλάει ἀπότομα ἡ κλαψιάρικη εὐσεβοφανής προσωπίδα καί διαφαίνεται ἡ σκοτεινή σατανοΰφαντη ἀλουργίδα! Ἀμέσως σοῦ δείχνουν ἐπιθετικά τήν «διατρίζουσα ὀδοντοστοιχία» τους.

Μέ συγχωρεῖτε. Πολυλόγισα. Πιστεύω μετά ἀπό αὐτές τίς ἀναγκαῖες ἐπεξηγήσεις νά ἀφεθεῖ πλέον ἥσυχη ἡ 94χρονη Γερόντισσα στήν ἡσυχαστική της προετοιμασία γιά τά ἄνω ἀνακτόρια! Νομίζω τό δικαιοῦται! Δέν πρόκειται νά διασαλευθεῖ ποτέ καί ἀπό κανένα αὐτή ἡ ἐπιθυμία της. Ὅσο γιά τίς προφητεῖες της νά ξέρετε ὅτι πολλά γνώριζε, λίγα καί συνοπτικότατα ἐκστόμισε.
Κυρίως τέσσερα:

- Συμφωνία Λιβύης !!!
(Ἔγραψε τό 2013 ὅτι οἱ Τοῦρκοι θά συμφωνήσουν μέ τούς γείτονες ἀπό κάτω γιά τά κοιτάσματα τοῦ Λιβυκοῦ Πελάγους). Ἔγινε τό 2019!
- Ἔγραψε καί εἶπε τό 2011 καί λίγο ἀργότερα, γιά τόν κορωναϊό (θά ξανάρθει ἡ ἀσιατική γρίπη πλιά δυνατή καί θά μαντρίσομε ὅλοι μέσα ἀλλά θά περάσει). Τόσο μόνο εἶπε.
Τό ἀκοῦνε κάποιοι;
Τόσο μόνο!
Ἀλλοῦ μιλᾶ γιά «…ἀσθένεια, θά κλεισθοῦμε στά σπίτια μας…». Τόσο μόνο! Ἔγινε τό 2020!

Τά ὑπόλοιπα δέν ἀφοροῦν κανένα πού εἶναι γνησίως ἐνταγμένος στό Κυριακό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ αὐθεντική μετοχή στή χάρη ἀκυρώνει σέ προσωπικό ἐπίπεδο τήν ἀλγεινή πραγματοποίηση κάθε αὐθεντικῆς προφητείας.
Θά πεῖτε: «Δέν εἴμαστε μόνοι!».
Ναί! Γι’ αὐτό ἄς προσευχόμαστε κι ἄς μετανοοῦμε γιά ὅλους, προκειμένου νά ἔρθει ὁλίγιστο τό ὁποιοδήποτε κακό πού τυχόν κυοφορεῖται …
Λησμόνησα νά ἀναφέρω ὅτι σάν γνήσια, διάθερμη, ἐνθουσιώδης ρωμηά – πατριώτισσα – Ἑλληνίδα, ἔχαιρε καί ἀγαλλόταν γιά τό ἔνδοξο μέλλον τῆς νεκραναστημένης ρωμηοσύνης πού ἔρχεται …
Αὐτά εἶχα νά ἀναφέρω πρός ἰκανοποίηση τῶν μονίμως περιέργων καί οἰκοδομή τῶν καλοπροαιρέτως ἀγωνιόντων … 

Μέ συγχωρεῖτε γιά τήν πολυλογία μου.Τό ἔκρινα ἀπαραίτητο γιά νά σταματήσει πιά αὐτή ἡ κακόγουστη δημοσιολογία. Ἐλπίζω νά μήν ξανασχοληθοῦν οἱ ἐπιτήδειοι τῆς σύγχυσης καί τῆς παραπληροφόρησης μαζί της.
Ἄν στενοχώρησα κάποιους, ζητῶ εἰλικρινά συγγνώμη. Δέν ἦταν στήν πρόθεσή μου. Εὔχομαι ἀδελφικά σέ ὅλους: Νά ἀπολαύσετε πλουσιοπάροχα ἀδελφοί μου, τήν λυτρωτική γεύση τοῦ Σταυρικοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ τήν Μεγάλη Παρασκευή καί νά γίνετε καί ἀποδέκτες τοῦ πληρώματος τῆς Ἀναστάσιμης Χάρης τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα!
Ἔστω καί κάτω ἀπό αὐτές τίς δυσμενέστατες συνθῆκες. Τό ἄγριο κυνήγι τοῦ κορωναϊοῦ καί τήν ἄχαρη «συγκομιδή» τοῦ νεοταξικοῦ μηχανισμοῦ …

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

trelogiannis.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης