26 Μαρ. 2020

Ο φόβος ως υπερ-εργαλείο χειρισμού των κοινωνιών

| Ιστολόγιο |


 

 

 

π. Πορφύριος Αλεξάνδρου

 

 

    

 

 

Ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τρισυπόστατος. Ὑπάρχει ὁ ἀνώτερος ἐγκέφαλος (φλοιός) ὅπου διεκπεραιώνονται οἱ «λεπτές» λειτουργίες σκέψης καί αἰσθήματος, τό Βασίλειο τῆς Λογικῆς καί τοῦ Ἰδεαλισμοῦ. Ὑπάρχει ὁ διάμεσος ἐγκέφαλος (μεσεγκέφαλος), τό κέντρο τῶν πιό ἁπλῶν νοητικῶν καί συναισθηματικῶν διεργασιῶν, τοῦ μίσους, τῆς ζήλειας, τῆς ἀγάπης, τῶν αἰσθήσεων καί τῶν αἰσθητηρίων. Καί ὑπάρχει καί ὁ ἑρπετοειδής ἐγκέφαλος (προμήκης μυελός), ὅπου ὑπάρχουν οἱ ἀρχέγονοι αἰσθητήρες τῶν βασικῶν ἐνστίκτων, σέ ζωώδες ἐπίπεδο: γιά παράδειγμα ὁ συναγερμός τοῦ ὅποιου κινδύνου καί ὁ κτηνώδης φόβος, ἐδῶ ἑδράζονται καί ἀφετηριοποιοῦνται.
Τί σημαίνει «κτηνώδης φόβος»;
Εἶναι ὁ φόβος πού νιώθει ὁ χοῖρος, ὅταν τόν κεντάει ὁ χοιροτρόφος μέ τήν ἡλεκτροφόρο ράβδο χειραγώγησης -καί μέσα στόν τρελλό του αὐτό φόβο, εἶναι πρόθυμος νά πάη ὅπου ὁ παντοδύναμος χοιροτρόφος-χειραγωγός τόν ὁδηγεῖ.
Ἀκόμη καί στό σφακτήριο...

Ἀναζητοῦσε ἡ Νέα Τάξη μετά μανίας, αὐτήν τήν πολυπόθητον ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟ ΡΑΒΔΟ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ, αὐτό τό παντοδύναμο ὑπερ-ἐργαλεῖο, πού θά τῆς ἔλυνε τά χέρια στήν καθοδήγηση τῶν κοινωνιῶν.
Προετοίμασε τό πεδίο, κατ᾽ ἀρχήν ἀγελαιοποιώντας τίς κοινωνίες, ἐξαφανίζοντας τίς ἐθνικές, ἰδεολογικές, καί ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ διαφορές, ὥστε νά ἔχη ΜΙΑ καί ΕΝΙΑΙΑ μάζα νά κατευθύνη.
Πῶς τό κατάφερε; Ἐξαχρείωση τῶν ἠθῶν, κατακρημνισμός τῶν ἰδεῶν καί τῶν συμβόλων, οἰκουμενοποίηση τῆς θρησκείας, διασπορά τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας, καθολική οἰκονομική κρίση, μέ ἕνα λόγο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.
Ἐν τέλει, εἶχε στά χέρια της τήν ΑΓΕΛΗ.

Ἔμενε τό ἡλεκτρικό ραβδί...
Αὐτόν ἀκριβῶς τόν ρόλο, ἦλθε νἀ ἐκπληρώση ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ Sars-CoV19.
Κυττάξτε πῶς, ἀρχίζοντας ἀπό τόν ἀνώτερο ἐγκέφαλο τῶν ἀνθρώπων κατέστρεψε τόν ἰδεαλισμό, ἐν συνεχείᾳ προχωρώντας στόν μεσεγκέφαλο ἑνοποίησε τόν τρόπο σκέψης καί ἀντίδρασης καί τέλος, φθάνοντας στόν ἑρπετοειδή ἐγκέφαλο ἔθεσε σέ συναγερμό τόν κτηνώδη φόβο τῆς ἐπιβίωσης!
Πλέον ὡς γαλαντόμος καί πολύπειρος χοιροτρόφος, καθοδηγεῖ τήν ἀγέλη τῶν χοίρων, ὄπου θέλη, ὅπως θέλη: κιβωτισμένος περιορισμός, ἀποξένωση, ἀπέχθεια τοῦ πλησίον, αὑτάρεσκη περιχαράκωση, ἔλεγχος τοῦ χρήματος και τῶν ἀγαθῶν καί τέλος...
Σᾶς φύλαξα τό καλύτερο γιά τό τέλος...

ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΕΙΝ !!!
Τό καταλάβαμε καλά;
Ὄμορφα, βολικά, ἀναίμακτα, σάν νά γλιστρήσαμε μέσα σέ βαζελίνη, ξυπνήσαμε ἕνα πρωί τοῦ Μαρτίου 2020 καί εἴμαστε πλέον ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ !!!
Εἴμαστε, ζοῦμε, σκεπτόμεθα, κινούμεθα, ΥΠΑΚΟΥΟΥΜΕ, ΣΑΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΚΕΝΤΩΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΑΒΔΙ !!!

Καί μέσα σέ αὐτήν τήν γενική γουρουνοποίηση, ἐκδιώξαμε καί τόν Θεό, ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΔΥΝΑΜΕΝΟ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΗ, Τόν ἐκδιώξαμε στά Οὐράνια Δώματα, Τόν ἀπομονώσαμε, κλείσαμε τίς θύρες τῶν Ναῶν Του, γιά νά μήν μᾶς ...κολλήση !!!
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΟΛΛΗΣΗ Ο ΘΕΟΣ, ΤΟΝ ΔΙΩΞΑΜΕ !!!
Καί μάλιστα μέ φαρδιά πλατειά τήν τζίφρα τῶν Κληρικῶν Του !!!
Συνειδητοποιοῦμε τί κάναμε ;;;

Πάντοτε στήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητας, τοὒ Ἔθνους μας, τοῦ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΑΣ!!! στίς στιγμές τῆς ἀνάγκης ΓΕΜΙΖΑΝ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΔΕΝ ΑΔΕΙΑΖΑΝ !!!
Φιμώσαμε τήν μεσίτρια τοῦ Γένους τῶν Ἀνθρώπων, τήν Μάνα τήν Γλυκειά, τήν Παναγία μας, καθώς ἐσίγησαν ΑΠΑΙΣΙΑ οἱ Ναοί τά Παρασκευιάτικα δειλινά τῆς Τεσσαρακοστῆς, αὐτά τά δειλινά πού τόσο γλαφυρά ὕμνησε ὁ Παπαδιαμάντης μας, ἐσίγησαν οἱ Χαιρετισμοί τῆς ΜΑΝΑΣ ΜΑΣ !!!
Ἐσίγησε ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, τόν ὁποῖον οἱ πρόγονοί μας ἀφιέρωσαν στήν Παναγία μας ... πότε; σέ στιγμή χαρᾶς;
Ὄχι! Σέ στιγμή ἀπειλῆς, ὄχι τυχαίας ἀπειλῆς, ἀλλά θανάτου πικροῦ, ὄχι πιθανολογούμενου κατά ποσοστό 2% (...) ἀλλά, ΒΕΒΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ !!!
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ;;;
Ἐδῶ καί μιά εἰκοσαετία τό Σύστημα Ὑγείας ἔχει κατασκυλευθεῖ, ἔχει καταντήσει μιά καρικατούρα πρόνοιας, ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ!
Αὐτήν τήν ὀδυνηρή καί τεράστια ἀβελτηρία, ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΧΡΕΩΘΕΙ Ο ΛΑΟΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΙΕΡΑΤΕΥΜΑ, ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ!
Ὅλοι, εἰδήμονες καί ...οἰδήμονες, ἐπαΐοντες καί ...ἐπαφίοντες, μιλοῦν γιά αἴσθημα εὐθύνης, εὐθύνη τοῦ λαοῦ πού στερήθηκε ἐρήμην του τό Κράτος Πρόνοιας !!!
Ἄν εἶναι, λοιπόν, ἡ εὐθύνη τό ζητούμενο, πολύ καλά!
Θά σᾶς τήν δώσουμε, ἐμεῖς, οἱ Διάκονοι Χριστοῦ καί Λαοῦ!

Μεγαλύτερη πράξη εὐθύνης αὐτήν τήν στιγμή, εἶναι ἡ Προσευχή!
Διότι μόνο μιά ἀνώτερη δύναμη, μπορεῖ νά μᾶς ἀπαλλάξη ἀπό τό κακόηθες μελάνωμα τῆς Νέας Τάξης καί τά παράγωγα αὐτῆς, μικρόβια, ἰούς, μολύνσεις, λοιμώξεις, ἐπιδημίες καί ὅ,τι ἄλλο συνιστᾶ τήν ἡλεκτροφόρο ράβδο χειραγώγησής τους!
Μόνον ὁ Θεός, μπορεῖ νά παρηγορήση, νά προστατεύση καί ἐν τέλει νά θεραπεύση!
Αὐτόν τόν Θεόν τόν Μέγα, τόν Ἱατρό καί Ἐλεήμονα, δέν θά τόν βγάλω ἀπό τήν ζωή μου οὔτε καί θά Τοῦ κλείσω τίς πόρτες, γιά ὅσο ζῶ καί ἀναπνέω, ὅσους ἐπιδέξιους φετφάδες (*φετφάς= διάταγμα) καί ἄν μοῦ παρουσιάσουν, ΑΜΗΝ!

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΗΝΤΛΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΥ, ΕΝΟΣ ΓΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΟΣ.

https://www.facebook.com/b.m.porfyrios/posts/2772627706107194

 Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης