6 Απρ. 2019

Η Κλίμαξ των αρετών της Ορθοδοξίας

Ιστολόγιο |


1. Αποταγή
2. Απροσπάθεια
3. Ξενιτεία
4. Υπακοή
5. Μετάνοια
6. Μνήμη θανάτου
7. Χαροποιό πένθος
8. Αοργησία
9. Αποφυγή μνησικακίας
10. Αποφυγή καταλαλιάς
11. Αποφυγή πολυλογίας
12. Αποφυγή ψεύδους
13. Αποφυγή ακηδίας
14. Αποφυγή Γαστριμαργίας
15 Αγνεία
16. Αποφυγή φιλαργυρίας
17. Αποφυγή αναισθησίας
18. Μείωση ύπνου, αύξηση προσευχής
19. Αγρυπνία
20. Γενναιοφροσύνη
21. Αποφυγή κενοδοξίας
22. Αποφυγή υπερηφανείας
23. Αποφυγή λογισμών βλασφημίας
24. Πραότητα και απλότητα
25. Ταπεινοφροσύνη
26. Διάκριση
27. Ησυχία
28. Προσευχή
29. Απάθεια
30. Αγάπη, ελπίδα και πίστη

stratisandriotis.blogspot.com