9 Μαρ. 2019

Ο Εσπερινός της συγγνώμης

| Ιστολόγιο |


Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

«Έφθασε νυν, εισήκται ο των αγώνων καιρός, το της Νηστείας στάδιον, προθύμως άπαντες, απαρξώμεθα ταύτης, τας αρετάς Κυρίω, ως δώρα φέροντες» (Κανών β΄ Ωδή α΄ Τριωδίου). «Το θείον υπερχόμενοι στάδιον, της αμώμου Νηστείας», ας προσθέσουμε και  το κάλλος της συγχώρεσης.
Στην Κύπρο, ένα Ορθόδοξο έθιμο που δυστυχώς πάει να εκλείψει, είναι αυτό της αλληλοσυγχώρεσης στον Εσπερινό κατά την Κυριακή της Τυρινής. Οι Χριστιανοί ασπάζονται το χέρι του ιερέα  και ακολούθως ζητούν συγχώρεση μεταξύ τους. Το ευλογημένο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής αρχίζει. Το Ορθόδοξο αυτό έθιμο το συναντάς κυρίως στα ορεινά χωριά της Κύπρου. Ας προσθέσουμε στης νηστείας την θείαν απαρχή, το κάλλος της συγχώρεσης.
Από τούτη την ευλογημένη πράξη να πορευθούμε το ευλογημένο στάδιο της μετάνοιας. Πως ουν "κτησόμεθα κατάνυξιν ψυχής"; Χωρίς τη συγχώρεση, πως θα ζητήσουμε από τον Κύριο να μας συγχωρέσει;  Αυτός που ζητά  συγχώρεση από τον Κύριο, πρώτα συγχωρεί τον αδελφό του που του έπταισε. «Ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών», λέμε στη θεοδίδακτη προσευχή του «Πάτερ ημών»«Εάν γαρ αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και υμίν ο πατήρ υμών ο ουράνιος∙ εάν δε μη αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών» (Ματθ. στ΄ 14-15). Αυτή πρέπει να είναι η απαρχή του ευλογημένου σταδίου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Για να διαπλεύσουμε το της Νηστείας μέγα πέλαγος, πρέπει πρώτα να συγχωρέσουμε, αλλά και να ζητήσουμε συγχώρεση από τους αδελφούς μας σε όσα τους πταίσαμε. «Αρχή κατανύξεως και μετανοίας», το ευλογημένο αυτό στάδιο  πρέπει να είναι, αλλά και αρχή αλληλοσυγχώρεσης.
«Του Θεού εξόριστοι γεγόναμεν, αλλ’ επανάγωμεν προς μετάνοιαν», ψάλλουμε την Κυριακή της Τυρινής στον εσπερινό. Η απαρχή του ευλογημένου σταδίου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ας είναι η αλληλοσυγχώρεση. Να ζητήσουμε ειλικρινή συγχώρεση από τους αδελφούς μας, και να συγχωρέσουμε όσους μας έπταισαν.  Αυτή πρέπει να είναι η απαρχή της μετανοίας.

fdathanasiou.wordpress.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης