11 Φεβ. 2019

Οι Χριστιανοί διώκονται αλλά αυξάνονται στην Ασία!

Ιστολόγιο |


Ὁ Χριστιανισμὸς εὐημερεῖ στὴν Ἀσία,
παρότι ἐπιδεινώνονται οἱ ἐναντίον του διώξεις

Στὴν παροῦσα περίοδο, 245.000.000 Χριστιανῶν παγκοσμίως ὑπόκεινται σὲ καταπίεση, σὲ δίωξη, σὲ φυλάκιση καὶ σὲ κάθε εἴδους κακομεταχείριση λόγω τῆς πίστης του, σύμφωνα μὲ τὴν ἐτήσια ἔκθεση τῆς διεθνοῦς, μὴ κερδοσκοπικῆς Ὀργάνωσης Open Doors. Ἀπὸ αὐτούς, τὰ 140.000.000 πιστῶν βρίσκονται στὴν Ἀσία.

Ἡ ἔκθεση ὑπογραμμίζει ἰδιαίτερα. τὴν αὔξηση τῆς καταπίεσης τῶν γυναικῶν στὶς χῶρες, ποὺ καταλαμβάνουν τὶς πρῶτες δέκα θέσεις στὸν κατάλογο τῶν κρατῶν-διωκτῶν καὶ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἀκραῖα ἐπίπεδα δίωξης καὶ καταπίεσης.

Στὰ κράτη αὐτά, οἱ γυναῖκες, πέραν τῶν ἄλλων, ἀποτελοῦν τὰ θύματα σεξουαλικῆς βίας, βιασμοῦ καὶ ἐξαναγκασμοῦ σὲ γάμο, χωρὶς τὴν συγκατάθεσή τους καὶ πρὶν τὴν ἐνηλικίωση.

Ἡ Κίνα εἶναι μία ἀπὸ τὶς χῶρες, στὶς ὁποῖες ἡ δίωξη τῶν Χριστιανῶν βαίνει αὐξανόμενη τὰ τελευταῖα χρόνια. Περισσότερα ἀπὸ 50.000.000 πιστῶν ἀναμένεται νὰ ὑποστοῦν κάποιας μορφῆς καταπίεση φέτος, καθὼς ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση ἐνισχύει τοὺς ἐλέγχους καὶ τὰ μέτρα καταστολῆς τῆς θρησκευτικῆς λατρείας, γεγονὸς ποὺ ἀνεβάζει τὴν χώρα στὴν 27η ἀπὸ τὴν 43η θέση, στὸν πίνακα τῆς Ὀργάνωσης Open Doors τῶν πενήντα “χωρῶν-διωκτῶν” τῶν Χριστιανῶν. Ἡ δίωξη διαφαίνεται ὅτι καθοδηγεῖται ἀπὸ τρεῖς παράγοντες:

1. Τὴν ἰσχυρὴ ἰδεολογικὴ ἡγεσία τοῦ προέδρου τῆς Κίνας, Ξί Τζίνπινγκ.

2. Τὴν ἀνησυχία τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Χριστιανισμοῦ.

3. Τὴν ἀξιοποίηση τῆς τεχνολογίας ὡς κατασταλτικοῦ ἐργαλείου.

Ἡ Βόρεια Κορέα καταλαμβάνει τὴν θέση στὸν πίνακα παρακολούθησης γιὰ 18ησυνεχῆ χρονιά. Οἱ ἐκτιμώμενοι 300.000 χριστιανοὶ τῆς χώρας, ὑφίστανται ἕνα “στραγγαλσμό”ποὺ τοὺς ἀναγκάζει νὰ ἀσκοῦν τὴν θρησκευτική τους λατρεία μὲ μυστικότητα, διαφορετικὰ κινδυνεύουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν βάναυση ἀντίδραση τοῦ μισαλλόδοξου καθεστῶτος.

Ἡ Ἰνδία, ἡ πολυπληθέστερη δημοκρατία, ἡ ὁποία διδάσκει στὸν κόσμο τὸν τρόπο τῆς μὴ-βίας, σκαρφάλωσε στὴν 10η θέση ἔναντι τῆς 28ης ποὺ βρισκόταν πρὸ πενταετίας καὶ βρίσκεται πλέον δίπλα σὲ χῶρες ὅπως τὸ Ἰράν.

Χῶρες ποὺ ἔχουν μετακινηθεῖ πάνω ἀπὸ δέκα θέσεις στὸν ἐν λόγῳ κατάλογο, κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, περιλαμβάνουν τὴν Κίνα, τὴν Ἀλγερία, τὴν Κεντροαφρικανικὴ Δημοκρατία, τὸ Μάλι καὶ τὴν Μαυριτανία. Ἡ ἄνοδος τοῦ μαχητικοῦ ἀθεϊσμοῦ, τοῦ ριζοσπαστικοῦ Ἰσλὰμ καὶ τοῦ ἐθνικισμοῦ ἀποτελοῦν βασικὲς αἰτίες δίωξης τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων.

Στὴν Ἰνδονησία μία χώρα ὅπου ἡ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι μουσουλμάνοι, ὁ θρησκευτικὸς ζηλωτισμὸς ἐξακολουθεῖ νὰ ἀποτελεῖ σοβαρότατο πρόβλημα.Πολλοὶ μὴ-μουσουλμάνοι πολίτες, παραπονοῦνται γιὰ μία συνεχιζόμενη ἰσλαμοποίηση τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Οι πολιτικοί προσπαθοῦν νὰ κινητοποιήσουν - ἐνεργοποιήσουν τὶς ὑπερσυντηρητικὲς και σκληροπυρηνικὲς μουσουλανικὲς ὁμάδες, πού έχουν στόχο τὴν προώθηση δικῶν τους συμφερόντων. 

Πέρυσι, μία οἰκογένεια βομβιστῶν αὐτοκτονίας - ποὺ συνδέονταν μὲ τὸ ἰσλαμικὸ κράτος - ἐπιτέθηκε σὲ τρεῖς ἐκκλησίες στὴ Σουραμπάγια, σκοτώνοντας 28 ἄτομα. 

Στὴ Μιανμάρ, οἱ ἐπιθέσεις σὲ χριστιανοὺς, τείνουν νὰ γίνουν ἕνα συνηθισμένο φαινόμενο. Ἐνδεικτικὸ, τῆς ἐπικρατούσας κατάστασης, εἶναι ἡ ἐπίθεση ὁμάδας πενήντα Βουδιστῶν ἐναντίον μίας ὁμάδας Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἁπλά γιόρταζαν τὰ Χριστούγεννα.

Ὡστόσο, ὁ Χριστιανισμὸς στὴν Ἀσία, παρ᾽ ὅτι βιώνει σήμερα μεγαλύτερη ἀπειλὴ ἀπ’ ὅτι στὸ παρελθόν, ἀποδεικνύει ὅτι παρουσιάζει μία ἰδιαίτερη ἀνθεκτικότητα σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς διώξεις καὶ καταπιέσεις ποὺ ὑφίσταται. Ἡ χριστιανικὴ κοινότητα ἀπὸ τὰ 62.000.000 πιστῶν ποὺ ἀριθμοῦσε στὴν Ἀνατολικὴ καὶ Νοτιοανατολικὴ Ἀσία τὸ 1970, τὸ 2015 παρουσιάζει μία αὔξηση ποὺ ξεπερνᾶ τὰ 262.000.000 καὶ ἀναμένεται νὰ προσεγγίσει τὰ 431.000.000 τὸ 2050.

Ἀπ’ ὅτι φαίνεται, ἐπαληθεύεται ἀκόμη μία φορὰ ἱστορικὰ ὅτι ἡ δίωξη μίας θρησκείας μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς παράγοντας ἀνάπτυξης καὶ ἐξάπλωσής της, ἀντὶ νὰ τὴν περιορίσει καὶ τελικὰ νὰ τὴν ἐξαλείψει. Οἱ διωγμοί, μερικὲς φορές, θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ὡς ἐπιβεβαίωση τῆς δύναμης τῆς θρησκευτικῆς τους πίστης καὶ αὐτὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν μεγαλύτερη προθυμία τους νὰ μοιραστοῦν τὴν πίστη τους προσηλυτίζοντας καὶ νέους πιστούς.

Ιωάννης Λεοντακιανάκος

liberal.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης