10 Αυγ. 2017

Ο π. Κωνσταντίνος Καντάνης και το κάστανο του Αγίου Παϊσίου ...

Ιστολόγιο |


 

 

του Χρήστου Σαλταούρα

Ο πατήρ Κωνσταντίνος Καντάνης είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου. Ο πατήρ Κωνσταντίνος είναι ένας πραγματικός ποιμένας του Αρχιποιμένα Χριστού. Με έντονη φιλανθρωπική και κατηχητική δράση. Συνδιασμός που κατακαίει τον Διάβολο.

Δεν μπορεί ο Διάβολος να υποφέρει το αντιαιρετικό και φιλανθρωπικό έργο ανθρώπων σαν τον πατέρα Κωνσταντίνο. Έτσι ο Αντικείμενος μέσω εμπαθών ανθρώπων ξεσήκωσε πόλεμο συκοφαντίας ενάντια στον εργάτη του αμπελώνα του Κυρίου. Κατηγορήθηκε ο Ιερέας ότι δήθεν έβγαλε για προσκύνηση ένα βρασμένο κάστανο που του είχε δώσει πριν από πολλά έτη ο Άγιος Παϊσιος. Ουδέν ψευδέστερον !

Θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα πριν προχωρήσουμε :

1ον) Το γεγονός ότι ένα βρασμένο κάστανο διατηρείται αναλλοίωτο για τόσα πολλά έτη (27 έτη) είναι από μόνο του ένα θαυμαστό γεγονός. Να κουνάς ένα βρασμένο κάστανο που το έβρασαν (δεν το έψησαν) πριν εικοσιεπτά έτη και να ακούς μέσα τον καρπό του …. Δεν είναι φυσιολογικό.

2ον) Αν και η τιμητική προσκύνηση αντικειμένων Αγίων δεν αντιβαίνει στην Ορθόδοξη Διδασκαλία, στην περίπτωση του κάστανου δεν έλαβε χώρα καμμία προσκύνηση ή προτροπή προς προσκύνηση…

Γιατί λοιπόν οι ψευδείς διαδώσεις περί δήθεν ειδωλολατρίας;

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε Εικόνες, Λείψανα, κειμήλια τα οποία όχι απλώς εκτίθενται αλλά και προσκυνούνται τιμητικώς ή μοιράζονται ως ευλογία στον λαό.

Παραδείγματα :

Οι Ιερές Εικόνες, τα διάφορα Λείψανα Αγίων, τεμάχια Τιμίου ξύλου, η Τίμια Ζώνη και η Εσθήτα της Θεοτόκου, η αλυσίδα του Αποστόλου Πέτρου, τα μήλα της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και ένα πλήθος άλλων κειμηλίων και ευλογιών.

«Παραπλησίως του τύπου του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, ανατίθεσθαι τας σεπτάς και αγίας εικόνας εν ταις αγίαις του Θεού εκκλησίαις ... και ταύταις ασπασμόν και τιμητικήν προσκύνησιν απονέμειν, ου μην την κατά πίστιν ημών αληθινήν λατρείαν, η πρέπει μόνη τη θεία φύσει, αλλ’ ον τρόπον του τιμίου και ζωοποιού σταυρού και τοις αγίοις ευαγγελίοις... Η γαρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτή του εγγραφομένου την υπόστασιν» (Απόσπασμα από τον Δογματικό Όρο της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου).

Η Ορθόδοξη πίστη αναφορικά με τις εικόνες είναι επισήμως διατυπωμένη στα πλέον επίσημα δογματικά κείμενα της Εκκλησίας, σύμφωνα με τα οποία οι εικόνες προσκυνούνται τιμητικώς και όχι λατρευτικώς, προσκυνείται το εικονιζόμενο πρόσωπο και όχι η ύλη της εικόνας. Και όμως υπάρχουν αιρετικοί συκοφάντες οι οποίοι λέγουν ότι η Ορθοδοξη Εκκλησία ασκεί την Ειδωλολατρεία !!! Είναι οι Προτεστάντες και οι οπαδοί του ψευδοπροφήτη Μωάμεθ Μουσουλμάνοι.

Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

«Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσης αυτοίς» Έξοδος 20:4- 5

Το χωρίο Έξοδος 20:4- 5 παρερμηνεύεται δεινώς υπό των Εικονομάχων αιρετικών. Ορίστε… λέγουν οι αιρετικοί ….η Γραφή απαγορεύει και τα είδωλα και τα ομοιώματα γενικώς, δηλαδή τις εικόνες….απαγορεύει επίσης όχι μόνο την λατρεία των εικόνων αλλά και την απλή προσκύνησή τους !!!

Απαντούμε :

Οι αιρετικοί έχουν πολύ ρηχή γνώση της Αγίας Γραφής. Το χωρίο αυτό, που πρωτοτύπως γράφτηκε στα Εβραϊκά, είναι κλασσική περίπτωση Εβραϊκού συνωνυμικού παραλληλισμού. Ο Εβραϊκός συνωνυμικός παραλληλισμός είναι ένας ιδιωματισμός της Εβραϊκής γλώσσας. Ο Εβραϊκός συνωνυμικός παραλληλισμός ονομάζεται έτσι ακριβώς διότι χρησιμοποιεί ως συνώνυμες λέξεις που διαφέρουν λιγότερο ή και περισσότερο.

Στα πλαίσια δηλαδή του Εβραϊκού συνωνυμικού παραλληλισμού λέξεις που έχουν ακόμη και εντελώς διαφορετικό νόημα (όχι πάντα), η κάθε μία χωριστά, χρησιμοποιούνται για εμφατικούς και επεξηγηματικούς λόγους ΣΥΝΩΝΥΜΩΣ στην ίδια πρόταση.

Πχ: «ανδρίζου και ίσχυε, μή φοβού μηδέ δειλιάσης μηδέ πτοηθής από προσώπου αυτών, ότι Κύριος ο Θεός σου ο προπορευόμενος μεθ᾿ υμών εν υμίν, ούτε μή σε ανή, ούτε μή σε εγκαταλίπη» - Δευτερονόμιον 31:6

«Κύριος ο Θεός μου μετά σού, ού ανήσει σε και ού μή σε εγκαταλίπη» - Α’ Παραλειπομένων/Α’ Χρονικών 28:20.

Η φράση «ού ανήσει σε και οὐ μή σε εγκαταλίπη» = Δεν θα σε αφήσει ούτε θα σε εγκαταλείψει , λέγει το ίδιο πράγμα με δύο τρόπους. Έτσι μιλούσαν οι Εβραίοι.

Το ίδιο ισχύει και για το εδάφιο Έξοδος 20:4-5. Το εδάφιο δηλαδή «ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσης αυτοίς» (Έξοδος 20:4-5). Δεν σημαίνει ότι εκτός από τα ΕΙΔΩΛΑ απαγορεύονται ΚΑΙ τα ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ. ΑΛΛΑ ότι τα ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΩΛΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ !!! Και η λατρευτική προσκύνηση απαγορεύεται όχι η προσκύνηση γενικώς. Δηλαδή η ευρύτερης σημασίας λέξεις ΟΜΟΙΩΜΑ / ΠΡΟΣΚΥΝΩ χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες των στενότερης σημασίας λέξεων ΕΙΔΩΛΟ/ΛΑΤΡΕΥΩ. Οι Προτεστάντες όμως έχουν και αυτοί εικόνες ! Έχουν συνήθως την εικόνα του Σταυρού στους ευκτηρίους οίκους τους και ας επικαλούνται το Βιβλικό «ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα» !!! Είναι υποκριτές ή δεν είναι ; Όπως η φράση «ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα» δεν απαγορεύει την κατασκευή των εικόνων γενικώς αλλά των εικόνων που είναι είδωλα, (γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε οι Προτεστάντες έχουν εικόνες : εικόνα Σταυρού, εικόνα Βίβλου, φλόγας κτλ), έτσι και η φράση «Ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσης αυτοίς» δεν απαγορεύει την προσκύνηση των εικόνων γενικώς αλλά μόνο την λατρευτική προσκύνηση.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

«Και ποιήσεις δύο Χερουβίμ χρυσοτορευτά και επιθήσεις αυτά εξ αμφοτέρων τών κλιτών του ιλαστηρίου». Έξοδος 25:17

«Και είπε Κύριος προς Μωυσήν· ποίησον σεαυτώ όφιν και θές αυτόν επί σημείου, καί έσται εάν δάκη όφις άνθρωπον, πάς ο δεδηγμένος ιδών αυτόν ζήσεται. Και εποίησε Μωυσής όφιν χαλκούν και έστησεν αυτόν επί σημείου, και εγένετο όταν έδακνεν όφις άνθρωπον, και επέβλεψεν επί τον όφιν τον χαλκούν και έζη». Αριθμοί 21:8-9

Ο Θεός ο οποίος είχε διατάξει «ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα», διατάζει την κατασκευή αγαλμάτων Χερουβίμ και Φιδιού! Δεν αντιφάσκει ο Θεός. Άλλο η εικόνα και άλλο το είδωλο. Μάλιστα ο Θεός μέσω της εικόνος του χάλκινου Φιδιού θαυματουργεί !

«Και δώδεκα βόες υποκάτω της θαλάσσης, οι τρεις επιβλέποντες βορράν και οι τρεις επιβλέποντες θάλασσαν και οι τρεις επιβλέποντες νότον και οι τρεις επιβλέποντες ανατολήν, και πάντα τα οπίσθια εις τον οίκον, και η θάλασσα επ’ αυτών επάνωθεν». Γ’ Βασιλειών / Α’ Βασιλέων 7:13

Ο Σολομών κατασκευάζει στον Ναό του Θεού 12 αγάλματα Βοών χωρίς μάλιστα να υπάρχει ρητή εντολή του Θεού για κάτι τέτοιο! Ο χρυσός Μόσχος που έφτιαξαν οι Εβραίοι στην έρημο ήταν είδωλο γιατί το νόμιζαν θεό! Οι 12 Βόες του Ναού του Σολομώντα ήταν εικόνες αλλά όχι είδωλα γιατί δεν τους λάτρευαν.

Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

«Αναστάς δε Αβραάμ προσεκύνησε τώ λαώ της γής, τοίς υϊοίς του Χέτ». - Γένεση 23:7

Ο Αβραάμ προσκυνά (τιμητικώς ασφαλώς) ανθρώπους. Δεν ήταν ανθρωπολάτρης ο Αβραάμ. ΠΟΥ είναι οι αρνητές της τιμητικής προσκύνησης; Να σημειωθεί δε ότι οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί «κατ΄ εικόνα» Θεού. - ( Γένεση 1:26)

Η τιμητική προσκύνηση λοιπόν υπάρχει στην Γραφή παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα από τους Διαμαρτυρόμενους! 

«Και κάμψαντες τα γόνατα προσεκύνησαν τώ Κυρίω, και τώ βασιλεί». - Α’ Παραλειπομένων / Α’ Χρονικών 29:20

Ο Λαός με ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ προσκυνά τον Θεό και τον Βασιλέα Δαυίδ !!! Προσκύνησαν λατρευτικά τον Θεό και τιμητικά τον Βασιλέα.

 Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΥΛΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

 «Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε τω υποποδίω των ποδών αυτού, ότι άγιος έστι». - Ψαλμός 98/99: 5

Η Γραφή μας καλεί να προσκυνήσουμε το υποπόδιο των ποδών του Θεού! Ασχέτως του τι ακριβώς είναι το υποπόδιον αυτό, ένα πράγμα είναι σίγουρο : Δεν είναι Θεός ούτε Πρόσωπο ! Η Γραφή δηλαδή μας καλεί να προσκυνήσουμε τιμητικά κάτι που δεν είναι Θεός ούτε Πρόσωπο.

Η φράση «προσκυνείτε τω υποποδίω» σημαίνει να προσκυνήσουμε το υποπόδιο. Ομοίως η φράση «προσεκύνησε τώ λαώ», Γένεση 23:7, που σημαίνει ότι ο Αβραάμ προσκύνησε τον Λαό.

Αυτό το λέγουμε διότι μερικοί αιρετικοί προσπαθώντας να συσκοτίσουν το εδάφιο «υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε τώ υποποδίω των ποδών αυτού, ότι άγιος έστι», Ψαλμός 98/99: 5, ισχυρίζονται ότι δεν μας καλεί ο Ψαλμωδός να προσκυνήσουμε το ίδιο το υποπόδιο αλλά να προσκυνήσουμε τον Θεό στον χώρο που βρίσκεται το υποπόδιον του Θεού !!!

«Ως δε είδε Κύριος ότι προσάγει ιδείν, εκάλεσεν αυτόν ο Κύριος εκ του βάτου λέγων· Μωυσή, Μωυσή. ο δε είπε· τί έστι; ο δε είπε· μή εγγίσης ώδε. λύσαι το υπόδημα εκ των ποδών σου· ο γαρ τόπος, εν ώ σύ έστηκας, γη αγία εστί». - Έξοδος 3:4-5

Ο Θεός ζητά από τον Μωϋσή να τιμήσει την Γη της θεοφάνειας (την οποία μάλιστα αποκαλεί «Αγία»), διά της αφαιρέσεως των υποδημάτων.

«Και προσεκύνησεν Ισραήλ επί το άκρον της ράβδου αυτού.» - Γένεση 47:31, βλέπε και Εβραίους 11:21

Ο πατριάρχης Ιακώβ (Ισραήλ) προσκύνησε μία ράβδο τιμητικά! Έτσι και εμείς οι Ορθόδοξοι προσκυνούμε τις εικόνες. Οι αιρετικοί όμως δεν βρίσκουν ησυχία ! Διαστρέφουν το εδάφιο. Λέγουν ότι δήθεν ο Ιακώβ προσκύνησε όχι την ράβδο αλλά τον Θεό ΕΠΙΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ στην ράβδο !!! Ούτε το κείμενο των Εβδομήκοντα (Γένεση 47:31), ούτε το Εβραϊκό κείμενο (Γένεση 47:31), ούτε η Καινή διαθήκη (Εβραίους 11:21) αναφέρουν την λέξη ΕΠΙΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ή κάτι ανάλογο… Μόνο ορισμένες παραφράσεις της Βίβλου αναφέρουν τέτοια πράγματα !

Προκαλούμε τους αιρετικούς να μας δείξουν ποία λέξη του Εβραϊκού κειμένου του εδαφίου Γένεση 47:31 μεταφράζουν ως ΕΠΙΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ… Διαφορετικά να δεχτούν την τιμητική προσκύνηση των εικόνων !

Γένεση 47:31 : «Και προσεκύνησεν Ισραήλ επί το άκρον της ράβδου»- «επί το άκρον» - .

«Και ανέστη Ιακώβ το πρωί και έλαβε τον λίθον, όν υπέθηκεν εκεί προς κεφαλής αυτού, και έστησεν αυτόν στήλην και επέχαιεν έλαιον επί το άκρον αυτής». - Γένεση 28:18, «επί το άκρον αυτής», Γένεση 28:18 .

Όπως ο Ιακώβ άλειψε με λάδι την στήλη έτσι προσκύνησε και την ράβδο! Δεν άλειψε την στήλη επιστηριζόμενος σε αυτήν!

 

http://aktines.blogspot.gr//


 

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης