• Εποχή Αντιχρίστου ...

    Θεωροῦμε, ὅτι ἦρθαν πολύ γρήγορα τά γεγονότα ἀπ’ ὅ,τι τά περιμέναμε, ὅσον ἀφορά δηλαδή τόν ἐρχομό τοῦ ἀντιχρίστου .... Γνωρίζουμε ὅτι, ἀνέκαθεν μέσα στήν Ἐκκλησία ὅταν πρόεκυπταν ἀνομβρίες, ἐπιδημίες καί ἔπεφταν στά σπαρτά ἀκρίδες καί διάφορα ἔντομα, οἱ Ἐπίσκοποι μαζί μέ τούς κληρικούς καί τούς λαϊκούς ἔκαναν λιτανεῖες καί ἁγιασμούς ....

  • “Πως ζούσε την παρουσία των Αγίων ο γ.Παΐσιος”- π. Γεώργιος Δορμπαράκης

    Ο π. Γεώργιος Δορμπαράκης, φιλόλογος και θεολόγος, σε μία ομιλία του με θέμα: “Πως ζούσε την παρουσία των Αγίων ο γ.Παΐσιος”.

  • Η διορατική μορφή του γέροντος Βασιλείου Καυσοκαλυβίτου!

    Θὰ ἔρθει καιρός, ποὺ τὴν Ἑλλάδα θὰ κυβερνήσει κυβερνήτης, ποὺ ἐπισήμως θὰ δηλώνει ὅτι δὲν εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός .... Στόν εὐλογημένο αὐτό τόπο θά ζήσει λαός ἀσυνήθης, λαός ἀσεβής. Θά δημιουργηθεῖ διχόνοια ἐντός καί ἐκτός ..... Τούς ξένους θά τούς διώξει ὁ Θεός ἄρον-ἄρον. Θά τούς δώσει πολλές ἀρρώστειες ἀθεράπευτες, πού θά φοβηθοῦν καί θά φύγουν. Θά λένε˙δέν μᾶς θέλει ἐδῶ ὁ Θεός τῆς Ἑλλάδος ....

 

Η Πλατυτέρα των Ουρανών

Αυγουστίνος Καντιώτης: Έρχεται επιδημία που θα σαρώσει τον κόσμο ολόκληρο...

Ηχητικό απόσπασμα από ομιλία (το έτος 1990) του Μακαριστού Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη. Ο προφητικός του λόγος αναφέρεται σε μια επιδημία “εξ ανατολών” η οποία θα σαρώσει όλη την ανθρωπότητα.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ

Ο Όσιος Παΐσιος

Το περιβόλι της Παναγίας

Mount Athos, the "Holy Mountain" of Orthodox

Bird’s eye view of Mount Athos in Greece which is home to 20 monasteries and an important spiritual site for Orthodox Christians.

Συ ορφανών αντίληψις, ενίσχυσις καμνόντων.
Χειμαζομένων ει λιμήν, πτωχών παρηγορία,
αβοηθήτων δύναμις, χηρών παραμυθία.
Συ ευσεβών το στήριγμα, ελπίς απηλπισμένων,
των εναθλούντων έρεισμα, χαρά των τεθλιμμένων.
Συ σκέπη και αντίληψις των Σοι καταφευγόντων,
Συ ει στερέωμα πιστών, ρύστις κινδυνευόντων.
Σην κραταιάν αντίληψιν παράσχου μοι, Κυρία,
επί την Σην ενίσχυσιν θαρρώ, ω Παναγία.
Συ σκέπε, φρούρει, φύλαττε, από παντός κινδύνου,
Συ των παγίδων ρύσαι με του δυσμενούς εκείνου.
Συ μοι γενού βοήθεια, σθένος και προστασία,
Συ μοι, Παρθένε, άχραντε, γενού μοι σωτηρία.
Σε δυσωπώ μεσίτευσον προς λύσιν οφλημάτων
τω Σω Υιώ και άφεσιν πολλών πλημμελημάτων,
Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, κόσμου η σωτηρία.
Συ έσο μοι παράκλησις, χαρά, παραμυθία,
ίνα απαύστως εν χαρά υμνώ το όνομά Σου,
και ψάλλων μεγαλύνω Σε και τα θαυμάσιά Σου.

 

Άγιον Όρος - Гора Афон - Света гора

Athanasios D.