Γέροντας: Θα πέσουν πυρηνικά στην Ευρώπη ...

Η εκπομπή "Για ποιόν χτυπά η καμπάνα" με τον Διονύση Μακρή

π. Σπυρίδων Μπέϊλυ: Προφητεία και Αντίχριστος

Dr. Ryan Cole: Αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας! Τέλος! | Σε 2 λεπτά τα είπε όλα ...

Συνέντευξη Τύπου Dr. Sucharit Bhagdi | 24.9.2022

 


Η Πλατυτέρα των Ουρανών

Συ ευσεβών το στήριγμα, ελπίς απηλπισμένων,
των εναθλούντων έρεισμα, χαρά των τεθλιμμένων...

 

 

Гора Афон - Mount Athos, the "Holy Mountain" of Orthodox

Bird’s eye view of Mount Athos in Greece which is home to 20 monasteries and an important spiritual site for Orthodox Christians | RT

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ

Ο Όσιος Παΐσιος

Συ ορφανών αντίληψις, ενίσχυσις καμνόντων.
Χειμαζομένων ει λιμήν, πτωχών παρηγορία,
αβοηθήτων δύναμις, χηρών παραμυθία.
Συ ευσεβών το στήριγμα, ελπίς απηλπισμένων,
των εναθλούντων έρεισμα, χαρά των τεθλιμμένων.
Συ σκέπη και αντίληψις των Σοι καταφευγόντων,
Συ ει στερέωμα πιστών, ρύστις κινδυνευόντων.
Σην κραταιάν αντίληψιν παράσχου μοι, Κυρία,
επί την Σην ενίσχυσιν θαρρώ, ω Παναγία.
Συ σκέπε, φρούρει, φύλαττε, από παντός κινδύνου,
Συ των παγίδων ρύσαι με του δυσμενούς εκείνου.
Συ μοι γενού βοήθεια, σθένος και προστασία,
Συ μοι, Παρθένε, άχραντε, γενού μοι σωτηρία.
Σε δυσωπώ μεσίτευσον προς λύσιν οφλημάτων
τω Σω Υιώ και άφεσιν πολλών πλημμελημάτων,
Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, κόσμου η σωτηρία.
Συ έσο μοι παράκλησις, χαρά, παραμυθία,
ίνα απαύστως εν χαρά υμνώ το όνομά Σου,
και ψάλλων μεγαλύνω Σε και τα θαυμάσιά Σου.

 

Άγιον Όρος - Гора Афон - Света гора

Άγιον Όρος - Гора Афон - Света гора

Ath.D.