Η Πλατυτέρα των Ουρανών

  • Άγιον Όρος: Η Σκήτη της Αγίας Άννης

    Η Σκήτη του Αγίου Ανδρέα - “Η ιστορία και τα ιερά προσκυνήματα του Αγίου Όρους” - ΒΙΝΤΕΟ

  • Γερμανική επίσημη έκθεση καταγγέλλει τον κορωναϊό ως «Παγκόσμιο Ψεύτικο Συναγερμό»!

    ... Οι άνθρωποι που πεθαίνουν από τον κορωναϊό, είναι, ουσιαστικά, αυτοί που θα πέθαιναν στατιστικά την ίδια χρονιά, επειδή είχαν φτάσει στο τέλος της ζωής τους και τα αδύναμα σώματά τους δεν μπορούσαν πλέον να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε τυχαίο καθημερινό άγχος (συμπεριλαμβανομένων των περίπου 150 ιών που κυκλοφορούν σήμερα) ...

  • Παραμορφωμένος “Χριστός”

    Το βίντεο όχι μόνο τραβήχτηκε αμέσως μετά την προδοσία της Πίστεως που πραγματοποιήθηκε στην ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, αλλά τολμούν να το ανεβάσουν τέσσερα (4) ολόκληρα χρόνια μετά, ενώ έγιναν ήδη ρεζίλι με το κλείσιμο των Ιερών Ναών, για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Γι΄ αυτό αναδεικνύουμε τη σκηνοθετημένη βλασφημία του εν λόγω βίντεο, προκειμένου να μην αιωρείται αυτή η πλάνη της “ωραιοποίησης” ...

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ

Ο Όσιος Παΐσιος

Mount Athos, the "Holy Mountain" of Orthodox

Bird’s eye view of Mount Athos in Greece which is home to 20 monasteries and an important spiritual site for Orthodox Christians.

Συ ορφανών αντίληψις, ενίσχυσις καμνόντων.
Χειμαζομένων ει λιμήν, πτωχών παρηγορία,
αβοηθήτων δύναμις, χηρών παραμυθία.
Συ ευσεβών το στήριγμα, ελπίς απηλπισμένων,
των εναθλούντων έρεισμα, χαρά των τεθλιμμένων.
Συ σκέπη και αντίληψις των Σοι καταφευγόντων,
Συ ει στερέωμα πιστών, ρύστις κινδυνευόντων.
Σην κραταιάν αντίληψιν παράσχου μοι, Κυρία,
επί την Σην ενίσχυσιν θαρρώ, ω Παναγία.
Συ σκέπε, φρούρει, φύλαττε, από παντός κινδύνου,
Συ των παγίδων ρύσαι με του δυσμενούς εκείνου.
Συ μοι γενού βοήθεια, σθένος και προστασία,
Συ μοι, Παρθένε, άχραντε, γενού μοι σωτηρία.
Σε δυσωπώ μεσίτευσον προς λύσιν οφλημάτων
τω Σω Υιώ και άφεσιν πολλών πλημμελημάτων,
Κόρη σεμνή, Βασίλισσα, κόσμου η σωτηρία.
Συ έσο μοι παράκλησις, χαρά, παραμυθία,
ίνα απαύστως εν χαρά υμνώ το όνομά Σου,
και ψάλλων μεγαλύνω Σε και τα θαυμάσιά Σου.

 

Άγιον Όρος - Гора Афон - Света гора

Athanasios D.